DISTRIBUIȚI

Publicația Periodică Independentă „ Ecoul nostru” marchează astăzi, 22 de ani de existență, având în teritoriu și cea mai apreciabilă ritmicitate a apariției, în pofida amețitoarelor serpentine ale tranziției prin care trecem. În această ordine de idei, „Ecoul nostru” este un fenomen, ba chiar un miracol. Inclusiv pentru că angajații ei au înțeles că promovarea adevărului, frumosului, românismului se face cu mari eforturi și cu nebănuite sacrificii.

Și au acceptat să depună eforturi greu de descris și sacrificii.
Dacă e să ne referim la cei 22 de ani de zbuciumată ființare a ziarului „ Ecoul nostru” putem afirma că publicația este în continuare o școală a românismului, pentru că necesitatea cultivării și promovării valorilor perene nu că n u s-a diminuat, ci a dobândit noi contururi ale nevoii de consolidare. Românismul este oxigenul nostru, fără de care este greu, apoi și imposibil să exiști. Iată însă că frumosul, adevărul, demnitatea, dreptul nostru la existența și pur omenească – este tot mai mult impurificat, accentuându-se și o tendință acerbă de a ni-l substitui sau chiar pulveriza în spații cosmice, cât mai departe de noi.

Continuarea citiți în n.41 din 8 octombrie 2021