DISTRIBUIȚI

Directorii adjuncți pentru educație din instituțiile preuniversitare din raion, împreună cu Ion Roșca, au desfăşurat în incinta Gimnaziului ,,Luceafărul”, or. Biruința seminarul raional online cu subiectul: ,,Asigurarea stării de bine și formarea abilităților elevilor de a gestiona și a preveni bullying-ul în școală”.

Echipa managerială s-a străduit să creeze condiții optime pentru asigurarea stării de bine a cadrelor didactice și a elevilor din instituție. A fost creată o atmosferă virtuală călduroasă, îndemnând managerii să fie activi și participativi.
Activitățile preconizate în cadrul ședinței au contribuit la descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii, le-au permis să se afirme, să aplice în practică cunoștințele acumulate. În cadrul activității extracurriculare desfășurate de A.Moroșan cu subiectul: Școala-comunitate democratică, în centrul educației s-a plasat pregătirea elevului pentru viață, competențele vitaliste ce îl vor ajuta pe elev să aibă o viziune cotidiană, pentru a vedea realitatea nemijlocită, a înțelege lumea.

Activitatea a fost orientată pe formarea unor competențe la elevi, ceea ce reprezintă un factor eficient de dezvoltare și integrare a personalității în comunitate.
Atmosfera lucrativă s-a păstrat și în timpul training-ului promovat de A.Guberschi, director adjunct pentru educație. Fenomenul bullying în școală au fost termenii-cheie ai activității.

Continuarea citiți în n.21 din 28 mai 2021