DISTRIBUIȚI

Direcția Educație Sângerei în parteneriat cu Secția raională de Cultură a organizat un spectacol festiv de muzică și dans, promovat ONLINE, dedicat profesorilor din raion, cetăți de lumină peste destinele noastre. Festivitatea a constituit un omagiu de mulțumire celor peste 800 de cadre didactice, întregului colectiv de profesori ai raionului și a fost savurată sufletește de către ei, drept un regal, de fiecare dată altfel.

Au câștigat sufletele profesorilor omagiați, artiștii Casei raionale de Cultură: Valeriu Cebanu și Dina Morari, Vasile Cojocaru și Larisa Ostap-Bucur, Victoria Tutunaru și Larisa Clipca, Orchestra„ Busuioc Moldovenesc”, Ansamblul de dansuri populare „Brâuleț”, colectivul de profesori, profesioniști instrumentiști ai Școlii Muzicale„ Mihai Dolgan”, fanfara Casei raionale de Cultură ,specialiștii Secției Cultură prin implicare și organizare pentru excelența sa, profesorul. Făuritorii acestui regal, profund emoționant și ca o lecție deschisă, Valeriu și Anastasia Rusu, ei fiind și moderatorii spectacolului. Mesaje de excelență au așternut pe sufletele profesorilor președintele raionului Grigore Corcodel, șeful interimar al Direcției Educație Mihai Curciuc, președintele Consiliului raional al Sindicatului Educației și Științei Ion Roșca, specialistul principal pentru educația timpurie Larisa Nicov. Ei au exprimat recunoștință celor care sunt regi peste destinele noastre și știu a ține în palme devenirea unui copil , destinele unor generații. Asemeni celor doisprezece apostoli sunt trimiși de Dumnezeu să împartă lumină și căldură. Acest lucru îl fac profesorii noștri, cu dăruire, jertfă sufletească și neodihnă. Pe lângă aceasta mai sunt pentru noi și pentru copiii noștri îngerii visurilor și îngerii zborului fiecărui dintre noi. Pentru aceasta au primit Diplome de Excelență și premii bănești, modeste ca și ei însăși, dar s-au bucurat că au fost onorați, din partea Ministerului Educației, Consiliului raional, Direcției Educației, Consiliului raional al Sindicatului Educație și Științei, prețuire pentru că au copilul și școala icoane în sufletul lor.

Continuarea citiți în nr. 38 din 09 octombrie 2020