DISTRIBUIȚI
În poză: președintele ședinței și președintele raionului, secretarul Consiliului

 În şedinţa ordinară au primit votul unanim al consilierilor toate proiectele incluse în ordinea de zi, în număr de circa 20. Şedinţa a decurs într-o atmosferă favorabilă unor examinări şi delibirări constructive şi drept dovadă că preventiv aleşii locali au lucrat miticulos asupra fiecărui proiect de decizie în comisiile de specialitate. Şedinţa a fost condusă de preşedintele propus, Vasile BOLOGAN.
Cu titlu gratuit a fost acceptată transmiterea din administrarea Consiliului raional în admnistrarea primăriei oraşului a unui bun public. Este vorba de o autospecială destinată lucrărilor de salubrizare de marca ISUZU, stare tehnică-nouă, costul fiind de 1492000,00 lei. Proiectul de decizie recomandă primarului oraşului să asigure folosirea autospecialei şi pentru alte localităţi ale raionului.
Consilierii s-au expus asupra proiectului de decizie cu privire la aprobarea reţelei de clase a instituţiilor de învăţământ din raion pentru anul de studii 2017-2018. Potrivit notei de argumentare susţinută de Mihai CURCIUC, şef adjunct al Direcţiei Educaţie „pentru anul de studii vizat reţeaua instituţiilor de învăţământ preuniversitar este constituită din 40 instituţii: şcoli primare – grădiniţe -3, gimnazii – 29, licee-8. Comparativ cu anul trecut de studii contingentul şcolar s-a redus cu 894 elevi. Şcolile –primare – grădiniţe vor funcţiona cu un număr mai mic de 41 „elevi ponderaţi”. În anul de studii 2017-2018 vor funcţiona şi gimnaziile mici care au un număr mai mic de 91 „elevi ponderaţi”.
Au fost acceptate modificările privind aprobarea programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale , de interes raional, finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2017. Astfel va fi posibilă asigurarea reparaţiei curente a drumurilor de acces către instituţiile de învăţământ la care se transportă elevii, pentru a asigurarea siguranţei deplasării copiilor cu autobusele şcolare…

Mai departe puteți citi în numărul 36 a ziarului din săptămâna aceasta

În poză: consilierii în timpul ședinței