DISTRIBUIȚI

Trăim în săptămâna care a marcat istoria omenirii. Suntem în toiul Săptămânii Patimilor Mântuitorului. Zile când omenirea condamnă Creatorul, răzvrătindu-se pentru a-l răstigni pe Dumnezeu. Îmi amintesc de spusele lui Camil Petrescu: „Oamenii sunt răi, mincinoși și lacomi. Nu respectă nimic și nu se gândesc deloc să-și cultive propriile lor vicii, chiar dacă ar fi să vină după ei potopul”.
Nu în zadar constată Wiliam Pitt: „Acolo unde se termină legea începe tirania.”
Astfel, în acele timpuri, ale venirii lui Dumnezeu în lume, omenirea decăzuse, încât nu mai avea nevoie de Cel de Sus. Deși unii L-au recunoscut pe Hristos drept Dumnezeu, marea majoritate a celor legați de cele pământești au rămas întunecați la minte și au preferat osânda în locul binecuvântării.
Așa-i păcatul, dulce și plăcut în aparență. Starea păcătoasă își are treptele sale; ispită, poftă, consimțirea și chiar înfăptuirea. Iată, acum două milenii, omul a fost capabil să-l pună pe cruce pe Dumnezeu, iar de atunci îl răstignește prin fărădelegile sale, stăruind în rău, prin păcate și patimi.
Paradoxal, suntem în săptămâna care ne descoperă două „patimi” diametral opuse ca sens, dar care duc spre durere, regret, lacrimi… Hristos pătimește pe cruce, deci suferă pentru păcatele lumii, iar oamenii adesea sunt pătimași, stăruind în pofte păcătoase, care ulterior tot duc la suferință.


 

Iubiți frați preoți, iubiți creștini drept- slăvitori, HRISTOS a ÎNVIAT,
Iată-ne ajunși, cu mila lui Dumnezeu, la slăvita sărbătoare a Învierii Domnului. A trecut perioada Marelui Post, perioadă de nevoință și de bucurie în același timp. Suntem acum cuprinși de lumina Sfintelor Paști, mărturisind adevărul fundamental, și anume că: „Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le”.
Mărturisirea adevărului Învierii Domnului Hristos străbate întreaga cântare a Bisericii în aceste zile. Realitatea Învierii este arătată și prin schimbarea ritmului de viață în această perioadă: mai multă pace sufletească, o mai adâncă bucurie pe fețele tuturor, mai multă prezență în sânul familiei. Sărbătoarea creștinească „ HRISTOS a ÎNVIAT” și răspunsul „ ADEVĂRAT a ÎNVIAT” sunt rostite de cei mai mulți semeni ai noștri în aceste zile, mărturisind și prin aceasta deschiderea oamenilor spre adevărul Învierii.

Iubiți credincioși,

În aceste zile de prăznuire sfântă, lumina Învierii învăluie sufletele noastre în duhul păcii, al bucuriei și al vieții întru Hristos. Cuvintele Mântuitorului privitoare la viața veșnică, pregustată încă în această lume, își găsesc mai adânc ecou și răspuns în ființa noastră.

Continuarea citiți în n.18 din 30 aprilie 2021