DISTRIBUIȚI

Experții și angajații sistemului educațional din Germania au făcut schimb de experiență și bune practici cu directorii și profesorii școlilor din Republica Moldova. Întrunirea pune în discuție îmbunătățirea învățământului din perspectiva incluziunii, oferta de servicii calitative și satisfacerea necesităților individuale ale tuturor copiilor. Conferința a fost organizată de Copil, Comunitate, Familie Moldova, în parteneriat cu ChildFund Deutschland, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei.
Reprezentanții autorităților germane, structurilor și instituțiilor educaționale au vorbit despre realizările din domeniul educației incluzive din țara lor, prezentând o serie de exemple, provocări și soluții. Participanții au vorbit despre instituția pe care o gestionează, abordarea strategică adoptată, oferind sugestii detaliate privind îmbunătățirea sistemului educațional. Claudia Neubert, manager proiectului din cadrul Child Fund a menționat că programul schimbului de experiență vizează 3 nivele diferite ale sistemului educațional german și anume: nivelul de politici, de structuri și cel instituțional.
„Sprijinim școlile din țara noastră să aibă o atitudine deschisă față de diversitate. Promovăm o incluziune mai largă, care presupune o serie de intervenții. Oferim expertiză pentru toate aspectele, cum ar fi antidiscriminarea, gestionarea situațiilor de criză, dislexie, autismul și alte dizabilități severe. În ultimii zece ani am închis mai multe instituții școlare pentru copiii cu nevoi speciale, reușind să-i încadrăm în școlile comunitare și pe cei cu dizabilități severe. Oferim asistență suplimentară, dacă necesitățile sau dizabilitățile copiilor o solicită”, a menționat Uta Johst-Schrader, Centrul de consultanță și asistență privind psihologia școlară și pedagogia incluziunii SIBUZ.

Continuarea citiți în nr. 39 din 16 octombrie 2020