Primarii raionului salută reformarea autonomiei locale

 Primarii raionului salută reformarea autonomiei locale

17
DISTRIBUIȚI

Odată ce înaintăm tot mai mult către integrarea în Uniunea Europeană, reforma autonomiei locale se impune simțitor. Și aceasta inclusiv din considerentul că o administrație publică puternică reprezintă o piatră de temelie pentru oricare stat.  Întru definirea eforturilor primarilor autorităților publice locale din raion în demararea reformei respecte, le-am înaintat  întrebarea: cum văd ei reformarea autonomiei locale?

Arcadie Covaliov, primar de Sângerei:„ Este o reformă  vitală, întrucât autoritățile  locale fragmentate și slabe nu pot oferi  servicii publice de calitate. Nici nu pot să îmbunătățească condițiile de viață  ale cetățenilor. De asemenea sunt mai puțin credibile și mai puțin relevante. Ajunge că timp de 30 de ani ne-am tot„ bălăcărit”. Acum este voință politică pentru realizarea problemei în cauză. Noi toți spunem că trăim în Republica Moldova și suntem toți în aceiași barcă. Nu contează de ce culoare politică suntem. Astfel au procedat frații noștri de peste Prut încă în anul 2007. Ei s-au unit către această reformare și merg astăzi cu succes în rând cu țările europene. Pentru noi este obligatorie această schimbare, fără de care nu am putea deveni țară membră a marii familii europene. Cu regret avem destule forțe ostile care se opun reformei în cauză, cum pun piedici enorme actualei guvernări.  Acestea merg printre cetățeni și distorsionează adevărul, le insuflă a se opune reformării. Temeri sunt și printre funcționarii publici din motiv că descentralizarea presupune lichidarea Consiliilor raionale. Nu este corect, nu este tendința ei să sufere. Ei se vor regăsi în Consiliile orășenești și locale. În Republica Moldova este loc de muncă pentru fiecare. Răuvoitorii reformei se opun vehement și mergând în rândurile oamenilor îi dezinformează.

Ludmila Zamornea, primara comunei Cotiujenii Mici:„La experiența de primară  care o dețin, reforma autonomiei locale  ar fi soluția pentru ca o primărie să se dezvolte și să fie autoritate cu servicii adecvate pentru cetățeni. Direct ca primară,   doresc să fie soluționată problema autonomiei financiare. Sursele financiare să vină direct de la puterea centrală, la primărie. Să nu fie distribuite prin intermediari, cum se procedează  actualmente, după culoare politică și interese. Chiar în acest mandat  sunt primării care au fost avantajate cu sume consistente. Eu nu am primit nici un bănuț. Prin implementarea reformei  autonomiei locale și financiare, ar fi posibil eliminarea problemei și discriminării date. Susțin  mecanismul amalgamării .Primăriile mici să fie cuprinse de primăria mare. Atunci mai lesne ar fi de accesat proiecte, de obținut finanțări  europene. La un număr de 1700 cetățeni,cum îi are primăria noastră m-am convins nici o finanțare nu pot obține, nici un proiect nu pot motiva.”

  Violeta Vitu, primara comunei Ciuciuieni:„ Eu susțin reforma  autonomiei locale atât cât vorbim de autonomia financiară. De aceasta am avea nevoie. Nu sunt de acord cu amalgamarea promovată. În satul Ciuciuieni am 1000 de cetățeni, în Brejeni, satul ce face parte din comună, doar136 cetățeni. Cu tot că sunt în număr mai mic, sunt tratați egal, se bucură de aceleași servicii ca și cei mulți,1000. Eu nu vreau primăria noastră să fie„ înghițită” de altă primărie. Oricum primăria mai mare o să tragă la turta sa. Primăriile mici care ar intra în componența o să fie lăsate pe planul doi, cu toate problemele lor. Noi ne-am dori autonomie financiară  la 100 % . După care să ni se întoarcă înapoi pădurea și pădurarul,  să ni se instituie sau noi să putem institui funcția de specialist pentru ocrotirea dreptului copilului, specialist pentru  recrutare și educația militară, polițistul să fie în primărie, să putem avea juristul nostru  care să ne apere drepturile. Împreună să putem lucra la prevenție, nu când deja infracțiunile s-au întâmplat. Având  toate acestea să ni se dea timp și pace să lucrăm. În caz că nu ne vom isprăvi, având autonomie financiară și tot completul de specialiști, din acel moment să ni se ceară socoteală. Până când nu susținem mai mult decât atât. În anii de mandat  cu bani puțini am realizat lucruri vizibile. Primăria noastră gestionează un buget de doar 3milioane 600 mii lei.”