Primarii în conlucrare activă pentru salubrizare

Primarii în conlucrare activă pentru salubrizare

170
DISTRIBUIȚI
primarii în sedința

   În ziua de joi,18 aprilie, curent, primarii oraşelor şi localităţilor raionului s-au întrunit în cadrul Zilei Primarului, care a fost prezidată de noul Preşedinte al Raionului, Grigore CORCODEL. La solicitarea Preşedintelui, fiecare dintre  primarii prezenţi a făcut şi prezentat o succintă  analiză a stărtii de lucruri din comunitatea sa. În special, ei s-au referit la acţiunile care le întreprind pentru salubrizarea teritoriilor, cât şi la starea drumurilor, care urmează să fie îmbunătăţită  continuu în baza Proiectului Drumuri Bune -2.    

 A continuat  lucrările şedinţei, Şeful Inspecţiei pentru Protecţia Mediului, Anatolie MOTRUC care a  prezentat o informaţie  despre mersul Campaniei de înverzire  şi salubrizare în raion. Celor prezenţi li s-a adus la cunoştinţă că „ au fost întreprinse 11 raiduri, unde s-au depistat 34 de gunoişti stihinice. În 26 de primării  sunt utilizate 72 de gunoişti. Nici un poligon de colectare a deşeurilor nu este autorizat, situaţia fiind calificată catastrofală. Selectarea gunoiului nu se face. Încercările de selectare au fost oprite, din motiv că nu dispunem nici de o fabrică de reciclare. Intenţiile iniţiale de a deschide 8 staţii  pentru colectarea deşeurilor  în  ţară nu s-au soldat cu succes. Nici cel puţin  patru  dintre cele preconizate nu pot fi deschise. Cercul  bunei gestionări a gunoiştilor şi minimalizării impactului negativ al acestora asupra sănătăţii populaţiei rămâine a fi unul închis”,  a specificat în informaţia prezentată  şeful  Inspecţiei pentru Protecţia Mediului Sângerei. Anatolie MOTRUC  a solicitat…

Continuarea articolului o puteți citi în nr. 18 al ziarului.