Primăria satului Inești, raionul Telenești anunță concurs

Primăria satului Inești, raionul Telenești anunță concurs

7
DISTRIBUIȚI

 

Primăria satului Inești, raionul Telenești anunță concurs

 pentru ocuparea funcției vacante de director al grădiniței de copii

din satul Inești, raionul Telenești

Condițiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare în domeniu;
 3. are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunoaște limba română;
 6. este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 7. nu are antecedente penale;
 8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani în baza art. 86 alin.(1) lit. l), m) și n) din Codul muncii.

Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs personal/poștă:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. curriculum vitae;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției:
 7. cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere;
 8. proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

 

Data limită de depunere a dosarului de participare la concurs este 28.02.2024, ora 16.00.

Adresa: satul Inești, raionul Telenești, primăria, tel. de contact: 0 258 600; 0 258 50398; 0 258 50397, e-mail: primaria.inesti@gmail.com