DISTRIBUIȚI

Primăria or.Biruința, rn. Sângerei anunță petrecerea concursului pentru suplinirea funcției temporar vacante de specialist pentru Reglementarea Regimului Funciar.

Pe perioada aflării a funcționarului public pe buletin de boală de la 17.05.2021-19.09.2021.

Criterii de selectare:
– Studii superioare;
– Experiență de lucru;
– Vechimea în muncă nu mai puțin de 3 ani;
– Cunoașterea calculatorului;
– Posedarea limbii de stat.

Actele necesare:
– Cererea de participare;
– CV-ul
– Formularul de participare
– Copia actelor de studii
– Copia buletinului
– Certificatul medical

Setul de documente se va depune la secretarul consiliului or.Biruința. Pentru detalii formați: 026260773.
Concursul pentru suplinirea funcției vacante va avea loc peste 20 zile calendaristice din momentul publicării avizului.

Valentina Rusu, primara or. Biruința