DISTRIBUIȚI

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs – 31.03.2021.

Documentele se vor prezenta la adresa: primăria comunei Iezărenii Vechi, prin poștă, email sau personal.

Persoana de contact Rusu Viorica/
Tel. de contact: 0262-34336; 067202132

iezareniivechi.primaria@mail.ru
primariaiezareniivechi@gmail.com