DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Bălăşeşti, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al grădiniţei de copii din s. Bălăşeşti

La funcţia de director al grădiniţei de copii ,,Ghiocel” din satul Bălăşeşti, raionul Sîngerei poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
– Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– Are studii superioare universitare;
– Are o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
– La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
– Cunoaşte limba română; Este apt/aptă din punct de vedere medical (fizic şi neurofizic) pentru exercitarea funcţiei;
– Nu are antecedente penale;
– Nu a fost concediat/concediată în ultimii cinci ani pe baza art. 86, alin. (1), lit. l) şi m) din Codul Muncii.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al grădiniţei de copii, depun personal sau prin reprezentant (la primărie), prin poştă sau prin e-mail, termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1. Cerere de participare la concurs, la care se indică şi lista actelor depuse cu numerotarea fiecărei file;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia/copiile actelor/actului de studii;
4. Copiile actelor ce atestă vechimea în activitatea didactică a candidatei/candidatului;
5. Curriculum vitae;
6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este apt/aptă din punct de vedere medical, fizic şi neurofizic, pentru exercitarea funcţiei;
7. Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere.

Informaţii suplimentare la telefonul: 0262-74-1-92