DISTRIBUIȚI

Autorităţile publice sunt obligate prin lege să asigure prestarea serviciilor fără a solicita documente de la persoane fizice/juridice în cazul în care datele conţinute în aceste documente sunt disponibile în resursele informaţionale şi pot fi consumate sau furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. O atenţionare în acest sens a fost emisă de Agenţia de Guvernare Electronică.
Obligaţia a fost stabilită expres în Legea cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate, prin completarea articolului privind conectarea la platforma de interoperabilitate şi participarea la schimbul de date, scrie Bizlaw.md.
În acelaşi context, au fost operate modificări la Codul contravenţional al Republicii Moldova, stabilindu-se răspunderea contravenţională pentru încălcarea legislaţiei privind schimbul de date şi interoperabilitatea. Noile prevederi se conţin în articolul 2501 din Cod şi stipulează sancţiuni cu amendă de la 36 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice în cazul depistării abaterilor de la cadrul normativ în vigoare.
Refuzul neîntemeiat al furnizorului de date de a asigura disponibilitatea datelor şi de a furniza date prin intermediul platformei de interoperabilitate sau refuzul neîntemeiat de a presta un serviciu public prin motivarea neprezentării de către solicitant a documentelor, în cazul în care prestatorul serviciului public în cauză are acces la datele conţinute în aceste documente prin intermediul platformei de interoperabilitate, se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la 1 an.
Noile modificări legislative au intrat în vigoare în data de 18 decembrie 2020.
Platforma de interoperabilitate MConnect este creată şi gestionată de Agenţia de Guvernare Electronică pentru a facilita schimbul electronic de date, în timp real, între autorităţile administraţiei publice, sporind eficienţa şi calitatea furnizării serviciilor publice, fără a solicita date de la cetăţeni şi mediul de afaceri în formă de certificate şi rapoarte.
TVR Moldova