DISTRIBUIȚI

Primăria satului Copcăceni este îngrozită de vestea tulburătoare a decesului cuplului DUBENCO, părinele şi parohul Bisericii din localitate şi preoteasa.

În seara de miercuri 13 decembrie, maşina în care se deplsau a fost accidentată fatal pentru viaţa lor. S-au stins ambii la faţa locului şi este incredibil şi nu putem nici crede, nici accepta îndurerata veste. Mai jalnic clopotele bisercii nu a mai bătut vreo dată, părintele fiind cel care remedia fiecare durere, suferinţă şi înălţa sufletele în credinţă şi în speranţa că mâine va fi mai bine şi Domnul este de asupra noastră. Am pierdut un Om de omenie mare, împreună cu consoarta vieţii sale. Un om de o modestie rară şi de o cuminţenie proverbială, un model de om şi de preot. Ambii vor fi trişti acolo, în ceruri că ne-au părăsit atât de timpuriu.
În numele primăriei exprim profunde condoleanţe fiicelor indurerate, părinţilor, surorilor, tuturor celor dragi care cu disperare îi deplâng.
Cu durere, Cozma SÎRBULEŢ, Primarul comunei Copăceni

Miercuri seara, într-un accident teribil și-au pierdut viața Prea Cucernicul Părinte VALERIU și Preoteasa IRAIDA DUBENCO.
Părintele VALERIU e originar din satul Drăgănești. Încă din copilărie el a gustat farmecul misiunii preoțești, fiind descendentul unei dinastii de preoți.

Totodată el a fost un duhovnic cel mai îndrăgit de enoriașii din satul Copăceni și nu numai. În anii adolescenței dorea foarte mult să se facă medic, dar a fost foarte mult hărțuit, acuzat în perioada sovietică, pentru faptul că era fecior de preot. Anii de răscruce în destinul acestui meleag, au expus la un serios examen moral și spiritual pe cei care însuși Dumnezeu a vrut să fie așa cum a fost. Cu răbdare creștinească, dar și principialitate și chiar dârzenie înnăscută de fecior al acestui picior de plai multpătimitor, a rezistat în fața tuturor ispitelor și blestemațiilor epocii. A rezistat, îndurând umilință și scârboșenia noastră păgânească cu demnitate, purtând pe umeri povara nestrămuitată a credinței strămoșești.
Și a rămas nestinsă candela sfântă a bisericii noastre, care, acum vedem, simțim cu toții, trece prin grele ispitiri și încercări, în numele dăinuirii neamului și salvării sufletelor noastre. Scurt a fost leatul de om al preotului VALERIU și a preotesei IRAIDA, acești harnici și neînduplecați îngrigitori ai sufletelor oamenilor. Scurt leat, dar edificatoriu. Au izbutit soții VALERIU și IRAIDA să lase o mare moștenire pe lumea aceasta – două fiice frumoase Nadejda și Luba, care i-au făcut bogați prin rodul dragostei lor, aducându-le dulcei nepoței. Os din osu-i, suflet din sufletu-i, preotul VALERIU DUBENCO și preoteasa IRAIDA îi creșteau, educau, așteptau iubeau…
Oameni care întreaga viață si-au consacrat-o oamenilor. În vechile și noile condiții sociale și politice regretatul preot n-a lăsat să cadă din mână cadelnița frăției și a întrajutorării creștinești. Cu același devotament, uitare de sine, dar și cu grad suprem de profesionalism, preotul și preoteasa repoartau pe umeri povara bunătății și omaniei, tămăduind durerile trupești ale suferinzilor și, în definitiv, punând stăpânire și pe sufletele lor, când solicită căldură și îngrijire preoțească. Satul Copăceni e un doliu.Prea devreme, la doar 60 de ani preotul VALERIU și la 53 de ani preoteasa IRAIDA părăseasc această lume zbuciumată, problematică și pleacă la Domnul, lâsând în urma lor un ocean de lacrimi, durere, suspine, au lăsat văduviți copiii, nepoții, părinții, surioarele, cumnați, turna pe care o păstoreau… Dar a rămas nestinsă candela neamului DUBENCO, a noastră…
Sincere regrete, compasiune, condoleanțe copiilor, nepoților, părinților, tuturor rudelor, enoriașilor în legătură cu această pierdere irecuperabilă și mult regretabilă.
Dumnezeu să-i ierte și să-i primească în Împărăția Cerurilor, acolo unde toți drepții se odihnesc.
Cu compasiune familiile: TĂBÎRȚĂ, DUBENCU, ȚURCANU, BOLOGAN, PĂCĂLĂU, ȘIȘCOV, TROFĂILĂ, MIȚIC