DISTRIBUIȚI

Dan GHERNAN este elev al Liceului „Ion CREANGĂ” din satul Rădoaia, un tânăr iubitor de carte, cu reale şi frumoase succese la învăţătură. În afara lecţiilor, mai desfăşoară o activitate largă pe postura de preşedinte al Consiliului Consultativ al Elevilor din raion.
Când se retrage din această forfotă în intimitatea sa, el scrie versuri inspirate din realităţile din jurul său şi din trăirile sale sufleteşti. Exprimă dorul, tristeţea semenilor săi şi a sentimentelor proprii, viziuni şi îşi împlineşte dorul, căutărilor de sine. Scrie inspirat, creator. A adunat poeziii multe, poezii de înălţime poetică încât ar încăpea într-o plachetă de versuri. A intitulat-o „Popas cu nume de dor”. Am prins unul din rândurile din creaţia sa: prin lacrimi eu te rog, adă-mi-o pe mama înapoi…