Poet printre copii și copil printre poeți

Poet printre copii și copil printre poeți

1501
DISTRIBUIȚI

Mihai UNGUREANU e un copil mare, care scrie versuri și cântece inspirate din viața celor mici cu bucuriile și grijile lor zilnice, lumea lor plină de farmec, speranțe și vise. Recent, i-a apărut cea de-a XII-a carte „Ne întrecem la cântat,” care înserează cântece și jocuri pentru copii de vârstă fragedă.

Mihai UNGUREANU e un copil printre poeți și compozitori, cu ochiul și sufletul fremetând de dor pentru firul de iarbă, limbă și plai, neam, tradiție…
Mihai UNGUREANU e poetul copiilor. Poetul copiilor de pretutindeni. Poetul copiilor de toate vârstele. M-am convins nu o dată, fiind prezentă la multe întâlniri literare, întâlniri cu cititorii, unde stam alături de poet, îl ascultam ca un copil și eu, cu răsuflarea tăiată, priveam sălile arhipline, copiii care erau numai ochi și urechi. Aplaudam odată cu ei, îndelung, fierbinte, și mă gândeam: că acești copii vor realiza că nu doar ei depind de noi, cei mari, avem nevoie de dânșii, că nu doar ei sunt o părticică din viața noastră, ci și inimile noastre se vor înfrățiți, firește, cu inimile lor mustind de dragoste pentru tot ce-i Cântec,Vers, Poezie. Cărțile lui Mihai UNGUREANU le vor ajuta și lor, copiilor și nouă, să ne identificăm, îmbogățindu-ne reciproc…
Afirma într-o discuție poetul că: „Cunosc oameni care afirmă că demult s-au despărțit de copilărie, demult au uitat de ea, ba nici nu vor să-și amintească de acei ani apuși fără întoarcere. Copilăria a fost pentru unii ca un vis ce s-a topit în neantul cotidianului. Iar dacă noi uităm de anii copilăriei, atunci cu ce zestre spirituală îi vom întâmpina pe copiii și nepoții noștri?”
Aș zice că Mihai UNGUREANU n-a avut o copilărie prea fericită, dar nici nenorocoasă n-o putem numi. A trăit și a crescut, ca majoritatea copiilor de atunci, de după război, și totuși copilăria sa a fost ca o nestemată pentru întreaga-i viață. Fericit că până astăzi își trage forța din izvorul ei nesecat.
Cărţile sunt albinele care duc polenul însufleţitor de la o minte la alta, constată Ecaterina ATANASOV, profesoară de limba și literatura română, Liceul Teoretic „Mihai EMINESCU”. „M.UNGUREANU cel dintotdeauna fidel spiritualității românești. Dumnezeu l-a înzestrat cu cele mai alese calități, cultivâdu-ni-le și promovându-le printr-un dialog continuu cu generațiile și trezindu-ne un viu interes pentru ceea ce am putea numi confidențele unui publicist pasionat de fiecare dintre domeniile artei din care face.

Continuarea o găsiți în nr.54…