DISTRIBUIȚI

La finele săptămânii trecute , specialiști din domeniul agriculturii și economiei raionului au participat la consultări publice pe marginea proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022-2027,(SNDAR) care s – au desfășurat în raionul Ungheni. La evenimentul au fost prezenți de asemenea consultanți și membri a organizațiilor de fermieri, profesionale de filiere, producători agricoli din mai multe raioane ale Republicii Moldova, inclusiv Sângerei și Telenești. Fiecare dintre participanți au fost cointeresați de întâlnirea cu Viorel GHERCIU, Ministru Agriculturii și Industriei Alimentare(MAIA)și Anatolie FALA, Secretar general MAIA. Participanților li s-a au făcut o prezentare „Viziunile, obiectivele generale și specifice ale SNDAR 2022 – 2027, domenii de intervenții, indicatori de impact și monitorizare”.

Potrivit autorilor și promotorilor strategiei „viziunea strategică a acestui document este dezvoltarea unui sector agroalimentar competitiv, centrat pe lanțurile valorice cu un potențial sporit prietenos cu mediu ambiant și rezilient la schimbările climatice, care consolidează securitatea și siguranța alimentară și oferă bunăstare și condiții de trai mai bune în mediu rural. După cum a informat ministrul „ la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală( SNDAR )- 2027 au fost preluate obiectivele și țintele SND 2030 aferente sectorului agricol și dezvoltării rurale, și, respectiv, măsurile de intervenție ce vor contribui la atingerea obiectivelor SND 2030, și anume: creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice; asigurarea accesului la infrastructura fizică, utilitățile publice și condițiile de locuit; asigurarea dreptului fundamental la cea mai bună sănătate fizică și mintală; asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur. Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2022-2027 a fost elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, într-un proces participativ larg, cu suportul metodologic și financiar al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), în cadrul Acordului privind finanțarea Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă.

Continuarea citiți în n.5 din 28 ianuarie 2022