DISTRIBUIȚI

În centrul localității Pepeni, r. Sângerei, este un monument, ridicat în memoria masacrării evreilor din iulie 1941. Monumentul a fost inaugurat în anul 2007, pe locul unde a fost săvârșită crima. Au fost omorâți aproximativ 300 evrei de diverse vârste. Pe postamentul de granit sunt două statui. Prima, o femeie, în poziție dreaptă, ce simbolizează chipul mamei, ce nu poate fi răpusă de nicio urgie. A doua statuie – un bărbat în poziție aplecată, închinându-se și cinstind memoria celor omorâți. Pe placa-memorial este înscris: Doamne, plângi pentru copiii tăi…

Fiind membru a cercului de istorie din liceu, am avut un mare interes de-a afla mai multă informație despre monument și Holocaust, în special de acțiunile desfășurate în toiul procesului în localitatea mea natală, satul Pepeni. Studiind sursele din Muzeul școlar, într-o sursă (Pepeni: file din istorie), am identificat că familii de evrei existau în localitate încă la mijlocul secolului al XIX-lea. Populația de etnie evreiască, au stabilit relații de prietenie și colaborare cu băștinașii, practicând diverse activități. În perioada interbelică, unele familii evreiești aveau în proprietate: băcănii (9 în total), cârciumi, mai locuiau evrei: fierari, croitori.

Continuarea o citiți în nr. 04 din 22 ianuarie 2021