DISTRIBUIȚI

Programul electoral al candidaților la funcția de consilier Consiliul raional Sîngerei pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Organizația raională Sîngerei a PCRM venind la alegerile generale locale din 20 octombrie 2019 constată că pe parcursul ultimilor 4 ani Consiliul raional Sîngerei, Administrațiile Publice Locale din raion au întreprins un șir de acțiuni pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare a raionului. Din acestea fac parte: extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, reparația instituțiilor de sănătate, educație și cultură, reparația și întreținerea drumurilor publice locale.
Avînd simțul responsabilității, dînd dovadă de patriotism, aleșii locali din partea PCRM și-au adus aportul la dezvoltarea economică și socială a comunităților locale, consolidînd societatea.
Pentru următorii 4 ani, Organizația Teritorială Sîngerei a PCRM, candidați la funcția de consilieri, fiind aleși în Administrația publică Locală de nivelul II, își vor concentra eforturile asupra realizării următoarelor obiective prioritare:
– Manifestarea grijei permanent față de toată populația raionului, de necesitățile, cerințele, doleanțele acestora.
– Dezrădăcinarea birocratismului și corupției.
– Realizarea integrală a Programelor Naționale la nivel raional.
– Armonizarea relațiilor interetnice la nivelul raionului, astfel contracarînd discriminarea națională.

Obiective în industrie
– Modernizarea economică a raionului conform Strategiei de Dezvoltare “40 orașe”, prin crearea zonelor economice libere, a parcurilor tehnico-industriale.
– Accelerarea dezvoltării industriale, prin continuarea parteneriatului strategic Euro-regional “Siret-Prut-Nistru”, ce prevede crearea perspectivelor pentru producere în orașul Sîngerei și Biruința.
– Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, participînd la diferite proiecte în cadrul Incubatorului de Afaceri.
Obiective în Agricultură
– Implicarea în procesul de creare a noi asociații de fermieri cu implementarea noilor tehnologii, crearea piețelor de desfacere pentru producția recoltată.
– Cultivarea în raion a culturilor specificeregiunii, inclusiv: majorarea suprafețelor de culturi din ramura horticolă, creșterea randamentului de producere a culturilor grăunțoase și tehnice, extinderea suprafețelor de de legume și bostănoase.
– Aportul în crearea întreprinderilor ce se ocupă cu colectarea, prelucrarea și realizarea produselor agricole, inclusiv: minifabrici de prelucrare, frigidere agricole, abatoare etc.

Obiective în infrastructură
– Orientarea spre formarea condiților economice și sociale pentru realizarea strategiei “Satul Moldovenesc”.
– Consolidarea planului de reconstrucție a drumurilor raionale, în baza căruia va fi posibilă reparația generală a drumurilor de importanță raională și locală,
– Finisarea programului de gazificare a raionului Sîngerei, inclusiv:
Gazoductul de tensiune înaltă Antonoca- Romanovca-Pepeni, obietul nr. 03410;
Gazoductul de tensiune înaltă Coșcodeni-Bursuceni, obiect nr. 17,P/2009;
– Continuarea dezvoltării interne a gazoductelor în localitățile Izvoare, Țîplești, Drăgănești, Cotiujenii Mici, Bilicenii Vechi, Bilicenii Noi, Rădoaia, Brejeni, Heciul Nou, Țambula, Octeabriscoe, Iezărenii Vechi, Chișcăreni, Tăura Veche, Tăura Nouă, Dumbrăvița, Valea-lui-Vlad etc.
– Construcția apeductului Bălți-Sîngerei ce va permite asigurarea cu apă a 13 unități teritoriale ale raionului.
– Restabilirea fîntînilor din localităț, constrcuția stațiilor de epurare în orașele Sîngerei, Biruința și comuna Chișcăreni.
– Construcția conductei magistrale de apă Sîngereii Noi-Rădoaia.
– Conducta cu apă Sîngerei-Grigorăuca-Copăceni-Prepelița-Pepeni-Bălășești.

Obiective în Educație,
Tineret și Sport
– Crearea condițiilor confortabile de învățământ pentru copii în instituțiile școlare și preșcolare ale raionului.
– Asigurarea accesului la învățământ de calitate în egală măsură pentru toți copiii și tinerii de diferite naționalități.
– Reparația și dezvoltarea infrastructurii interne a instituțiilor de învățământ în satele Bursuceni, Cozești.
– Asigurarea accesului copiilor în instituțiile preșcolare pentru fiecare unitate teritorială.
– Deschiderea Centrelor de plasament speciale în raion.
– Crearea și implementarea programei raional de educație patriotică a copiilor și tinerilor “Țărișoara Mea”.
– Participarea în cadrul proiectelor pentru constrcuția blocurilor locativecu destinație socială în primăriile Biruința, Iezărenii Vechi, Chișcăreni.

Obiective în sănătate
– Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de sănătate ale raionului, calitatea serviciilor medicale și îngrijirii în spațiile spitalelor, în baza tehnologiilor inovaționale de diagnosticare prin deschiderea Centrelor Medicale de zi în satele Coșcodeni, Pepeni, Chișcăreni, Drăgănești, Rădoaia.
– Asigurarea Protecției Sociale a mamelor, copiilor și oamenilor în etate.
– Deschiderea Centrelor de Plasament specializate, inclusiv centre de deservire uzuală a populației.
Obiective în Ecologie
– Aducerea în ordine a gunoiștelor autorizate, de construit 5 locuri special amenajate pentru îngroparea animalelor moarte.
– Organizarea lichidării deșeurilor de uz casnic cu ajutorul tehnicii specializate în primăriile: Alexandreni, Heciul Nou, Bălășești, Pepeni, Prepelița, Copăceni, Grigorăuca, Bilcienii Vechi.

Stimați alegători!
Programul nostru electoral coincide cu aspirațiile Dumneavoastră. Scopurile noastre sunt apropiate și înțelese de toți cei care nu sunt de acord cu dezordinea din țară, raion sau comuna în care locuiesc. Nimeni dintre noi nu dorește să trăiasă în sărăcie,mizerie, minciună, trădare, umilință,în condițiile când drepturile ne sunt încălcate.
PCRM Vă cheamă să ne unim cu toții în jurul acestor scopuri nobile, pentru un trai decent, un viitor luminos și asigurat copiilor și nepoților.
În listele candidaților la funcțiile de consilieri și primari se regăsesc nu doar membri de partid, dar și persoane neafiliate care se bucură de o stimă binemeritată în rândul cetățenilor noștri.
Vă invităm, stimați alegători, să Vă prezentați la 20 octombrie curent, la secțiile de votare și să Vă dați voturile Dumneavoastră pentru libertate, stabilitate, dreptate,independență și integritate. Votați PCRM și candidații de pe listele partidului.
VOTAȚI CARTEA, SECERA și CIOCANUL!