DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Bilicenii Vechi și-a propus lichidarea a patru instituții de cultură din teritoriu, în schimbul creării unui Centru unic de Cultură, Tineret și Sport. În acest sens
Consiliul comunal, prin votul majoritar al consilierilor,a aprobat decizia nr.3/4 din 27 decembrie 2019 referitor la lichidarea instituțiilor publice din domeniul culturii în schimbul creării unui Centru de Cultură și Tineret, în locul a patru instituții de cultură , existente până acum: două câmine culturale și două instituții de carte, la Bilicenii Vechi și în satul Coada Iazului. În locul a patru plăți salariale a patru directori ai acestor instituții culturale, odată cu fondarea centrului, primăria intenționează să achite doar una singură, salariul directorului centrului, ceilalți lucrători ai culturii, să aibă rolul de angajați, subordonați acestuia. Prin aprobarea acestei decizii, consilierii, cât și primara comunei și-au propus optimizarea și eficientizarea cheltuirii banului public.
Motivul care i-a condus spre această hotărâre este că bugetul primăriei nu are suficiente resurse financiare pentru a achita salariile majorate a patru directori ai instituțiilor culturale din teritoriul administrat, susține primara Ala Guzun. Acest lucru îl susțin și consilierii Consiliului local,care și-au asumat decizia. Să recurgă la aceste schimbări și remanieri, promotorii deciziei susțin că au fost determinați de cerința cetățenilor comunei. În timpul dezbaterilor publice pe acest subiect ,organizate de primara comunei, cetățenii participanți au invocat că pentru domeniul culturii din comunitate se cheltuiesc prea mulți bani, în timp ce ei au nevoie în localitate de implementarea proiectului de iluminare a satului și instalare a felinarelor, pentru care nu le ajung bani, cel cu privire la alimentarea cu apă potabilă sau rețeaua de canalizare. Neavând suficiente resurse financiare, primara susține că a fost nevoită anul trecut să ia 50 de mii de lei din resursele pentru proiectul canalizare pentru a achita salariile majorate ale lucrătorilor culturii, inclusiv salariile majorate ale patru directori ai instituțiilor de cultură din comună. Consilierii ne-au adus și un exemplu: recent în luna februarie una singură șefa bibliotecii a ridicat un salariu de peste 8 mii lei. Iar primara ca să se convingă că acest salariu majorat este justificat printr-o activitate laborioasă, a intreprins o vizită la bibliotecă în zi de duminică, 9 februarie. Ea s-a mirat și s-a indignat că nu era nici un utilizator de carte, în bibliotecă, doar cărțile singure și bibliotecara.
Alt motiv care i-a impus spre această decizie este faptul, după cum spune primara, dar și majoritatea consilierilor, „ că nu a existat niciodată o colaborare între Casa de cultură Bilicenii Vechi și Biblioteca publică din localitate. Împreună, aceste instituții niciodată nu au avut planuri comune de activitate, întru așteptarea cetățenilor care iubesc arta, lectura și frumosul, nu au avut și nu au activități în comun organizate întru prosperarea culturii la sat și satisfacția cetățenilor iubitori de artă și frumos. Dar aceștia sunt foarte mulți, dacă organizezi măsuri culturale interesante, pe potriva așteptărilor se adună satul, de la mic la mare. Ni s-a spus cu referință că directorii instituțiilor culturale din teritoriu, fiecare se ține tare și mare. În satul Coada Iazului, susțin cei cu decizia asumată, există 400 de locuitori, dintre care activi, care participă la procesul de vot, spre exemplu sunt doar 100. Tineri nu mai mult de trei în cruce. Pentru ce noi, ca Consiliul local să achităm o sumă deplină directorului căminului cultural și directoarei bibliotecii, spun consilierii care au votat decizia cu năvădăi. Primara ține morțiș că salariile majorate sunt extrem de greu de achitat. Potrivit ei „prin crearea centrului noi, ca APL, minimalizăm cheltuielile, răspundem la cerințele cetățenilor satului, care cer să cheltuim eficient banii contribuabililor, pentru canalizare și iluminare. Noi nu avem cum devia de la aceste cerințe ale cetățenilor. Pentru a ajunge la casa de cultură, la o discotecă, nu ai cum, dacă străzile nu sunt iluminate., dominate de întuneric. Este o cerință prioritară. Să ne dea voie noi să decidem viața în comunitatea noastră, își motivează decizia de creare a centrului primara comunei.
Și nu doar atât. La părerea celor cu noua decizie asumată, din partea Ministerului Culturii, Secției raionale de Cultură, ar fi binevenit un ajutor metodologic pentru funcționarea acestui centru. După calculele făcute în baza deciziei de fondare a centrului, doar 132 mii lei noi vor direcționa către susținerea și activitatea centrului și salarizarea a unui singur director cu subordonați. Dacă compari cu circa 800 mii câte se cheltuiau anual pentru activitatea instituțiilor de cultură, economiile sunt simțitoare . Primara crede că APL este în continuare o administrație cu autonomie ,căreia îi pasă de banul public și poartă răspundere pentru cheltuirea sa eficientă.
O fi în drept să decidă și să creadă astfel, dacă nu o fi la mijloc Legea salarizării lucrătorilor din domeniul culturii care impune condiții de respectare. Valeriu Rusu, șeful Secției de Cultură rămâne în continuare stupefiat de lucrurile care se întâmplă în instituțiile de cultură din comuna Bilicenii Vechi și atitudinea față de lucrătorii culturii din partea APL.

El un singur lucru ne-a spus tranșant că primara prin intențiile sale încalcă flagrant Legea cu privire la salarizarea lucrătorilor din domeniul culturii, cât și Regulamentul de funcționare a acestora. Mai mult, Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat a efectuat controlul legalități actelor administrative referitor la lichidarea instituțiilor publice din domeniul culturii și anume decizia Consiliului comunal Bilicenii Vechi nr.3/4 din 27.12 2019. Vitalie Nogali, șeful Oficiului susține prin răspunsul său: „ Ca urmare a exercitării controlului asupra actelor indicate, au fost constatate abateri de la legislația în vigoare și ca rezultat, a fost notificată, ca fiind emisă contrar legislației în vigoare. La fel, indicăm asupra faptului că, conform codului administrativ deciziile consiliilor locale nu se supun procedurii prealabile și în context, propunem dacă sunt vătămate drepturile prin deciziile adoptate, sunteți în drept de a ataca decizia în instanța de judecată”. Acest lucru îl va face cu siguranță Secția de Cultură pentru a-și apăra drepturile lucrătorilor săi.
Potrivit lui Valeriu Rusu „în legătură cu intențiile APL de nivelul I, de comasare , lichidare prin crearea altor structuri, care ar avea efecte dezastruoase, inclusiv pentru comunitate, raion și țară, vin cu următoarele relatări aduse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. La decizia primarei de a reduce funcțiile lucrătorilor culturii la 0,5 sau la 0,25 unitate de timp, Ministerul de resort răspunde prin prevederile Codului Muncii al R.Moldova. „Potrivit alineatului(1),timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul , în conformitate cu regulamentul intern al unității, cu contractul individual și cu cel colectiv de muncă, îl folosește pentru îndeplinirea obligațiunilor de muncă. Respectiv reducerea duratei timpului de muncă pentru angajații instituțiilor de cultură, afectează implicit și managementul propriu –zis al instituției date. Acesta reprezintă de multe ori un impediment în dezvoltarea durabilă a domeniului”. În răspunsul său Ministerul preântâmpină că funcțiile din instituțiile de cultură devin neatractive , inclusiv cele de conducere dacă nu sunt stabilite pentru o normă întreagă, ceea ce afectează , stabilirea carierei profesionale a specialiștilor din domeniu.
Primara se justifică susținând că,„nu lichidează nimeni, ca să fie clar nici, bibliotecara, nici casa de cultură, nici de la Bilicenii Vechi, nici de la Coada Iazului, prin decizia aprobată.Noi nu lăsăm satul fără bibliotecă sau cămin cultural, pur și simplu în locul a patru instituții creăm una singură, unite, nu dezmembrate, ca racul broască și o știucă, și crearea unor condiții mai bune. Optimizarea cheltuielilor, ca să putem procura cărți sau a acoperi alte necesități, din banii care-i vom economisi în urma optimizării”.
Doar că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării impune alte cerințe, având în față legea în vigoare și cadrul normativ aferent salarizării. În sensul celor menționate mai sus ministrul adresează cerința- rugăminte de a acorda majoritatea corespunzătoare salariilor de bază a angajaților domeniului culturii, pentru a se asigura că salariile acestora să fie competitive în raport cu condițiile existente pe piața muncii și de a repoziționa funcțiile personalului din cultură conform responsabilităților și atribuțiilor stabilite de cadrul normativ. În ceea ce privește lichidarea instituțiilor de cultură, ministerul informează că „în conformitate cu prevederile art.27, alin, (5) al Legii nr.413/1999, înstrăinarea și transmiterea edificiilor, construcțiilor și terenurilor aferente care aparțin instituțiilor de cultură, în alte scopuri decât activitatea culturală este interzisă.”
Deoarece APL, Consiliile locale de nivelul I și ONG-urile interpretează diferit domeniul culturii, deși acesta deține un rol central în dezbaterile privind dezvoltarea societății, Secția Cultură, șef Valeriu Rusu, a intervenit și va interveni pe parcurs cu mai multe precizări în ceea ce privește profilarea și percepția asupra culturii, nu doar ca un consumator de resurse, ci și ca factor de contribuție la dezvoltarea social economică, cultural- intelectuală, fără de care viața unei comunități nu are rost.