DISTRIBUIȚI

Cu tristețe am aflat că marți seara, după o grea suferință, a trecut la cele veșnice Părintele
MIHAIL DUBENCO,
care peste cinci decenii a fost paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Drăgănești.

Săptămâna trecută trecu pe la redacție un băștinaș care, îmi spuse că sănătatea părintelui se agravase. Părintele MIHAIL DUBENCO e originar din satul Drăgănești. Totodată, el a fost unul dintre cei mai harnici preoți din raion din perioada sovietică, zeci de ani fiind acuzat de neloialitate față de regimul comunist. Deși a suportat multe nedreptăți, nu a uitat nici pe o clipă de un jurământ mai vechi în fața Celui de Sus: de a sluji până la moarte. A fost preotul care lăsa întotdeauna de la sine, și nu se răzbuna niciodată pe cei care l-au prigonit și l-au persecutat.
Decesul părintelui este o grea pierdere pentru sutele și miile de enoriași, care-l vizitau permanent. Părintele MIHAIL DUBENCO a fost de-a lungul vieții un vrednic și exemplar slujitor al altarului. Ca dovadă grăitoare a activității sale preoțești bineplăcute Domnului și oamenilor stau mulțimea de decorații de care s-a învrednicit de-a lungul timpului, precum și dragostea și recunoștința turmei drept muritoare pe care a călăuzit-o pe calea mântuirii.

Continuarea citiți în n.13 din 26 martie