DISTRIBUIȚI
În poză: scriitorii N. DABIJA, I. CĂPIȚA, împreună cu directoarea S. ERIMEI și vicedirectoarea adjunct, E. BLIUC

Gimnaziul „Ion Ignatiuc” din satul Prepeliţa a găzduit şedinţa Cenaclului Literar „Floarea neamului”. Particpanţii la şedinţă au fost onoraţi de prezenţa scriitorilor Nicolae DABIJA şi Ion CĂPIŢĂ.
La şedinţa tinerilor creatori literari au participat cu mult interes 198 de membri, elevi şi profesorii lor de limba şi literatura română. Elevii au pregătit un spectacol muzical- artistic cu genericul: „Ştie codrul, ştie glia de dragostea noastră de neam”.

Ghidaţi de directoarea instituţiei Svetlana ERIMEI şi directoarele-adjunct Eugenia BLIUC şi Eugenia MATEI, actorii spectacolului promovat au scos în atenţia publicului personalitatea şi actul de curaj al lui ION IGNATIUC, deputat în Sfatul Ţării, cel care la 1918 a semnat Actului Unirii, alături de ANTON CRIHAN şi PANTELIMON HALIPPA. Participanţii la spectacol au depănat amintiri calde şi rememorări cu referire la cel care a fost Ion IGNATIUC, pământeanul lor, participant la Marea Unire. Cu lux de amănunte elevii au prezentat mai apoi un proces judiciar prin intermediul căruia cei prezenţi au cunoscut calvarul prin care a trecut acest mare patriot şi suferinţa sa pentru dragostea de neam. Cei care au elaborat scenariul au întregit nu numai poziţia socială a personalităţii vizate. Au selectat texte motivante, cu tangenţe directe şi cu referire la tematica patriotică abordată. Aceste reflecţii, de profundă mândrie pentru actul de mare curaj al pământeanului evocat, au emanat din scenă spectacolului, sentimente de mândrie şi înalt patriotism transpuse şi sincer jucate atât de grupa mică, grupa mare de elevi, dar şi de padagogii participanţi.
Încântat pentru mesajul elevat, puternic patriotic şi eleganţa literar – artistică, prin care a fost adus în scena spectacolul Nicolae DABIJA a reacţionat:” Nu am putut să-mi imaginez că un asemenea spectacol se poate juca pe scena unei şcoli din spaţiul rural. Locul acestui spectacol trebuie să fie scena Palatului Naţional”.
Membrii Cenaclului „Floarea Neamului” au prezentat creaţiile proprii, frumos şi inspirat, apreciate de scriitorii prezenţi la activitate. Multe dintre lucrările tinerilor poeţi au fost selectate pentru publicarea în revistele „Noi” şi „Florile dalbe”.
Cei prezenţi la şedinţă au rămas plăcut suprinşi şi de momentul dedicat lansării Cărţii lui Nicolae DABIJA”Te blestem să te îndrăgosteşti de mine”. Nimeni din sala şedinţei n-a plecat fără cartea lansată, atât de mult aşteptată şi fără autograful dăruit cu multă dragoste pentru cititorii săi de către autor.
La rândul său Ion CAPIŢA a prezentat versurile sale şi s-a referit la rolul celor care au votat la 1918 Unirea.
Potrivit conducătorului Cenaclului Floarea Neamului, Ion ROȘCA „noi ne-am propus de a omagia marile personalităţi istorice, primii deputaţi în Sfatul Ţării care la 1918 au semnat Actul Unirii. După şedinţa desfăşurată în gimnaziul „Ion Ignatiuc”, în următoarea şedinţă vom omagia personalitatea lui ANTON CRIHAN. Şedinţa se va întruni în luna februarie în gimnaziul care-i poartă cu onoare şi cinste numele.
În luna aprilie în Liceul „Pan HALIPPA” din Cubolta vom omagia numele şi rolul în istoria neamului românesc şi a întregirii sale a acestei personalităţi”.
Noi cei care am organizat şi am găzduit evenimentul mulţumim tuturor celor care ne-au onorat cu prezenţa, dar şi celor care au fost actorii spectacolului şi au îndeplinit frumos, cu onoare rolul care l-au avut.

Svetlana ERIMEI, directoarea Gimnaziului „Ion Ignatiuc”