DISTRIBUIȚI

Producătorii agricoli din raion, care au încheiat cu bine anul agricol au fost invitați și au participat la Forumul raional al agricultorilor. Intrunirea festivă s-a desfășurat în localul Restaurantului„ Hermes” în preajma Zilei profesionale a oamenilor din domeniul agroindustrial. Festivitatea dedicată lor a avut loc la inițiativa Consiliului coordonator, președinte Grigore Corcodel, susținut de Direcția Agricultură și Alimentație, cu sprijinul financiar al Consiliului raional. În cadrul forumului s-a desfășurat Gala laureaților Concursului raional și desemnării premiilor învingătorilor la producerea și recoltarea culturilor agricole ale anului 2019.

Oamenii gliei, care nu știu ce-i odihna, au fost întâmpinați la festivitate cu onoruri muzicale, prezentate de Fanfara Casei raionale de Cultură și de Orchestra de Muzică Populară„ Busuioc Moldovenesc”, dirijor Anatolie Vițu cu soliștii săi. Apoi moderatorii sărbătorii, Valeriu și Anastasia Rusu, au oferit loc în scenă colectivului de dans popular „Brâuleț”. Conducătorul colectivului, maestrul coreograf Alexandru Balanici din recunoștință pentru plugarii care ne cresc pâinea a pregătit un program de dansuri dedicate lor. Dansatorii au suprins și deschis programul cu dansurile „ Coasa”, „Drăgaica” și altele, aplaudate prelung de către participanții la festivitate.
Ion Cebotari, responsabil de domeniul agroindustrial al raionului până la acel moment ,a expus un mesaj de felicitare și a făcut o analiză succintă a rezultatelor la cultivarea și producerea culturilor agricole, trecând în revistă succesele agricultorilor.„ În pofida condițiilor climaterice nefaste, a lipsei de umeditate la momentele oportune, depunându-și eforturile în comun plugarii au reușit să depășească toate barierele , asigurând un rezultat bun în raion la producerea recoltei. Volumul global la producerea grâului este de 33 mii tone. Câte 58,4 chintale la ha a obținut unitatea agricolă „Virtuozimpex”( conducător Grigore Irimencu), câte 54 chintale/ha a obținut tânărul antreprinzător Lucian Balan, SRL„Diferval-Stil”.De pe o suprafață de 256 ha, câte 48,5 chintale/ha a obținut agentul economic Ion Andronic, director SRL„ Protion Agro”. În gospodăriile raionului recolte frumoase au fost înregistrate și la producerea orzului pe întreaga suprafață de 1900 ha. Câte 60 chintale la hectar a obținut SRL „Virtuozimpex” . Cultura floarea soarelui a cuprins în acest an agrcol 12 mii hectare. Câte 25 chintale la hectar este media obținută pe raion. A depășit cu mult acest indice gospodăria agricolă „ Accesal grup”, conducător Vladimir Agachi, câte 32,7 chintale/ha. Unitatea agricolă „ Petru Cucer” a recoltat câte 32, 7 chintale/ha și „ Virtuozimpex” , câte 29,2 chintale. Pe raion volumul producției de floarea soarelui este ca niciodată de mare….”
După elucidarea rezultatelor anului agricol, s-a desfășurat Gala laureaților concursului și desemnarea învingătorilor pentru rezultatele obținute la producerea și recoltarea culturilor agricole în anul 2019.
Între echipajele combinelor, la recoltarea culturilor agricole care au treerat cea mai mare cantitate de boabe a fost acordat locul I , Diploma de onoare și cupa de gradul I echipajului CASEIH 5140, în componența harnicilor plugari, Igor Rusu și Marin Bețivu din SRL„Virtuozimpex”. Ei au recoltat 3579 tone de culturi agricole. Locul II în această competiție pentru recoltă l-a ocupat echipajul combinei Class- Tucana, condusă de Mihail Gumeniuc de la SRL „ Cozășteanul”, care a treerat 3474 tone. Eforturile depuse au fost răsplătite cu Diplomă de merit și cupa de gradul II. Locul III i s-a acordat echipajului Class-Tucana, cu combainerul Iurie Matcovschi la volan(SRL Roșiori Lux).
Recunoștințe, Diplome de onoare și cupe au fost oferite și transportatorilor, celor care au ținut ritmul de la lanul despovărat la fățare. În întreg raionul , dintre toți participanții antrenați la transportarea producției recoltate, cea mai multă cantitate de boabe, 2000 tone, a transportat Valentin Jorea de la SRL„ Cozășteanul”. De distincții pentru locul II s-a bucurat șoferul Vasile Școlnic, de la SRL „Rădoianul Prim ”. El a trasportat pe parcursul campaniei de recoltare 1818 tone de producție agricolă. Locul III în acest concurs a revenit lui Ion Cazacu, de la SRL „ Diferval – Stil”.
Pentru cea mai înaltă productivitate a fructelor atinsă în acest an agricol au fost distinși cu Diplome de onoare și Cupe de gradul I și II producătorii de fructe Vladimir Agachi și Grigore Irimenco.
Au fost onorați și producătorii care mențin viabil sectorul zootexnic al raionului. Între gospodăriile agricole și persoanele particulare care au realizat cea mai mare cantitate de lapte la întreprinderile prelucrătore au fost desemnați drept învingători ÎI„Scutari Igor ” din primăria Izvoare și GȚ„Dudca Vitalie” , primăria Alexăndreni, satul Heciul Vechi.
Între gospodăriile care au obținut cei mai mulți mei de la 100 de femele reproducătoare Diploma de onoare și Cupa de gradul I și de gradul II au fost acordate lui Nicolae Racu, din primăria Copăceni și lui Alexandru Tabarcea din primăria Bilicenii Vechi.
Președintele raionului a susținut Gala laureaților prin înmânarea distincțiilor învingătorilor și celor mai vrednici gospodari din domeniul agroindustrial al raionului. Totodată i-a încredințat de susținere, inclusiv printr-o reformatare a activității Direcției Agricole a Consiliului raional, care până la această etapă s-a ocupat doar de recoltarea informației și a unor statistici.„ În urma schimbărilor cărora va fi supusă direcția în cauză , va corespunde așteptărilor producătorilor agricoli și va fi aproape de plugari și de interesul și problemele acestora” , a încredințat Grigore Corcodel.
Oamenii care nu știu cei odihna s-au bucurat de câteva ore de relaxare și au trăit sentimente de onoare pentru munca lor grea de oameni ai gliei, pentru mâinile bătătorite, chipurile mai chinuite, dar senine că sunt răsplătiți și onorați.