DISTRIBUIȚI

1 Decembrie este expresia visului de veacuri a românilor de a trăi într-un singur stat. Din toate colțurile lumii, românii își îndreaptă privirea spre țara lor, pe care și-o doresc la fel cum au clădit-o marii lor înaintași. Milioane de români privesc în viitor și nutresc o Românie cu adevărat puternică. România a devenit un model de dezvoltare și democrație pentru țara noastră. Există mulți oameni în oraș și raion pentru care Unirea reprezintă dezideratul suprem, este parte din conștiința românească. Dar, sunt oameni la noi care percep apropierea de România și Uniunea Europeană drept un pericol pentru convingerile și valorile lor. Însă toți cetățenii noștri, indiferent de viziunile lor, își doresc condiții mai bune de viață pentru copiii și nepoții lor, un nivel de trai mai aproape de cel european.
Vă exprimăm omagiul de recunoștință adus memoriei tuturor celor care au contribuit la făurirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, la formarea statului național, poporului român și spiritualității sale.
La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni și celor ce simt și gândesc românește. Trăiască Tricolorul! Trăiască România.
Cu profund respect, Arcadie Covaliov, Primarul orașului Sângerei și satului Vrănești