Multstimați agricultori și lucrători din industria alimentară!

Multstimați agricultori și lucrători din industria alimentară!

97
DISTRIBUIȚI

Tradițional, în a patra duminică a lunii noiembrie, agricultorii consemnează sărbătoarea profesională – Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria de Prelucrare. Domeniul în cauză constituie unul dintre sectoarele cheie pentru raion și are o pondere considerabilă în creșterea economiei locale. În preajma zilei profesionale, plugarii din raion au încheiat anul agricol 2017, care a fost unul secetos, dar cu rezultate pe potriva efortului depus de Dumneavoastră. Satisfacția împlinirii am avut-o de la recoltele de cereale etc. Obținerea recoltelor se datorează muncii sârguincioase a mecanizatorilor, specialiștilor din domeniu, cât și implementării tehnologiilor avansate, utilizării tehnicii și utilajului modern, parcului de tractoare reînnoit. Adresez din tot sufletul cele mai alese expresii de mulțumire și de recunoștință, inginerilor și mecanizatorilor, conducătorilor unităților economice din agricultură care trudesc în câmp de zori până în seara, pentru a aduce pe masa cetățenilor raionului rodul muncii lor – pâinea cea de toate zilele. Îmi exprim convingerea, că prin munca, experiența și harul DVS. de buni gospodari, veți asigura și de acum înainte o creștere constantă a rodniciei hectarului la toate culturile agricole. Rămâneți în continuare, mândria raionului nostru prin demnitate, vrednicia și marea dragoste față de glia străbuna, care Vă caracterizează și Vă înnobilează din plin.
În numele Consiliului raional, Aparatului Președintelui raionului și al meu personal, Vă adresez sincere urări de sănătate, putere de muncă, energie și optimism, împliniri pe potriva aspirațiilor și doleanțelor, bunăstare și căldură în căminele familiale. Fie ca în anul viitor să avem ploi curate și la timp, soarele să încălzească pământul și să fim binecuvântați cu roade bogate.

Cu aleasă considerație, Vasili MARANDIUC, Președintele raionului