DISTRIBUIȚI

Ziua Silvicultorului

În Republica Moldova s-a stabilit o frumoasă tradiție, ca în a treia sâmbătă a lunii septembrie, să se sărbătorească Ziua profesională în ramura silvică – Ziua silvicultorului. Cu această ocazie din numele Consiliului raional, al subdiviziunilor subordonate și al meu personal, adresez lucrătorului din ramură cele mai sincere și cordiale felicitări cu urări de bine și prosperitate. Exprimăm întreaga noastră considerație pentru contribuția pe care o aduceți în administrarea și gospodărirea fondului forestier al raionului.
Am ferma convingere că și pe viitor, cu dragoste și stimă față de acest patrimoniu național, veți asigura o dezvoltare coerentă și durabilă a sectorului forestier, precum și o îmbunătățire a imaginii silvicultorului în societate.
Vă doresc mult curaj și inspirație în realizarea lucrurilor bune și frumoase, înțelepciune și gânduri pozitive, siguranță în ziua de mâine, bunăstare și să țineți cont de faptul că de Dvs. depinde calitatea vieții generațiilor viitoare.
Vă urez multă sănătate, noi realizări în plan personal și profesional. Fie ca în familiile Dumneavoastră să dăinuie pacea și bunăstarea.


Stimați economiști,

Cu o deosebită plăcere Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu prilejul sărbătorii profesionale Ziua Economistului, consemnată anual în ultima duminică a lunii septembrie.
Economia este un domeniu foarte vast, care cuprinde în sine numeroase subdomenii și este prezentă în toate sferele vieții. Astfel, economistul este un element principal în economia țării, iar rolul său fiind unul destul de complicat – cercetător, analist, diagnostician, strateg, practician, realizator, operator și controlor. Stabilitatea, prosperitatea și nivelul de dezvoltare al societății depind în mare măsură de munca calitativă ce o depuneți în administrarea eficientă a resurselor financiare, iar contribuția Dumneavoastră în soluționarea problemelor de ordin economic este una foarte importantă.
Această sărbătoare este un bun prilej de aprecierea muncii depline de dăruire, depuse de toți economiștii din raion, dar și de reflecțiile asupra provocărilor cu care se confruntă mediul de afaceri. Dumneavoastră sunteți cei care promovați aspirațiile economice ale țării raionului, evidențiind rolul semnificativ al economiștilor la asigurarea creșterii economice și bunăstării oamenilor. Astfel, prin activitatea Dumneavoastră contribuiți în mod semnificativ la impulsionarea progresului, la asigurarea bunăstării fiecărui cetățean, precum și la construirea unui viitor mai bun pentru întreaga societate.
Exprim întreaga recunoștință pentru efortul depus și Apreciez devotamentul și profesionalismul de care dați dovadă în activitatea de zi cu zi De aceea, Vă doresc mulți ani de stabilitate și realizări remarcabile în activitatea ce o desfășurați. Vă urez succes și împliniri în activitatea profesională, multă sănătate, bunăstare, fericire și bucurii în casele și familiile Dumneavoastră.


 

Mesaj cu prilejul Zilei Lucrătorului în sfera protecției sociale a populației

În fiecare an, în a treia duminică a lunii septembrie, celebrăm sărbătoarea profesională Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației.
Mult stimați angajați în sfera protecției sociale,
Meseria Dumneavoastră, deloc ușoară și foarte responsabilă, cere bunătate, sensibilitate, dragoste nemărginită și compasiune față de oameni.
Impactul și implicarea Dumneavoastră în viața socială o remarcăm zilnic, însă în aceste timpuri dificile constatăm că importanța meseriei și rolul vostru în raion și societate este incontestabil.
Meseria Dvs. este o prestație. Or. nu cred că ați absolvit vreo școală specială pentru bunăvoința ce o manifestați și nu oricine poate disemina oamenilor grijă, dragoste și compasiune, așa cum o faceți.
Prin tot ceea ce faceți pentru oameni, aducând zilnic speranță și bucurii celor defavorizați și neputincioși, Dumneavoastră arătați că bunătatea este o virtute. Sunteți un exemplu de forță morală, de răbdare și optimism.
Sărbătoarea profesională este un prilej pentru a Vă asigura că înțeleg specificul activității și mărimea eforturilor pe care le depuneți. Știu că provocările social-economice, criza generată de pandemia COVID-19 înaintează cerințe sporite și Vă împovărează munca de zi cu zi. Cu toate acestea, sunt încrezător că veți continua să Vă îndepliniți onorabila misiune cu aceeași conștiinciozitate și dăruire de sine cum ați făcut-o până acum. Vă sunt enorm de recunoscător pentru faptul că inima Dvs. este întotdeauna deschisă celor lipsiți de atenție și afecțiune.
Cu aceste gânduri Vă urez multă sănătate, multe succese și mari realizări în tot ceea ce faceți pentru binele și prosperarea domeniului. Vă doresc împlinirea tuturor năzuințelor profesionale și personale, să aveți parte de multe bucurii, fericire, liniște sufletească, recunoștință din partea celor din jur, multă răbdare în realizarea în continuare a activității nobile.

Cu deosebită considerațiune, Grigore Corcodel, președintele raionului