DISTRIBUIȚI

Stimați colaboratori ai procuraturii Sângerei,

Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu ocazia Zilei Lucrătorului Procuratorii, care a devenit o bună și trainică tradiție și s-a înscris temeinic în calendarul sărbătorilor profesionale.
Îmi exprim tot respectul și gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă consacrată triumfului Dreptății.
Astăzi provocările și prioritățile vieții așteaptă soluții adecvate din partea tuturor angajaților.
Examinând dosare, consultând coduri, studiind doctrine și utilizând toate pârgiile disponibile, V-ați angajat plenar și cu temeritate în actul de înfăptuire a justiției. Sunt acțiuni interminabile prin care susțineți zi de zi examenul de capacitate întru a asigura drepturile și libertățile fundamentale ale justițiabililor.
Doresc ca toată activitatea pe care o excercitați să fie susținută necontenit și apreciată după merit de întreaga societate. Buna funcționare a instituției Dumneavoastră e de neconceput fără contribuția personalului auxiliar, căruia îi adresez din toată inima felicitări cu prilejul sărbătorii profesionale.Vă doresc în continuare să dați dovadă de integritate și calități profesionale deosebite, să faceți față tututror provocărilor timpului.
Cu ocazia sărbătorii aduc mulțumiri nu doar angajaților Procuraturiii, dar și veteranilor, a căror experiență bogată, ce a fost lăsată, este în deplină măsură utilizată de actualii specialiști la îndeplinirea sarcinilor.
În această zi deosebită și plină de semnificație pentru lucrătorii Procuraturii, Vă adresez urări de sănătate, bunăstare, prosperitate și realizări remarcabile în munca dificilă și nobilă pe care o desfășurați, activitatea pe care o exercitați să fie susținută necontenit și apreciată după merit de societate.
Cu aleasă considerațiune, Grigore Corcodel, președintele raionului

 

Procuratura, instituție unde cetățenii își pot proteja drepturile

În fiecare an, pe 29 ianuarie, procurorii moldoveni își sărbătoresc ziua profesională. Astfel, aflându-ne în ajun de sărbătoare, aș vrea să le mulțumesc din suflet tuturor procurorilor din cadrul Procuraturii raionului pentru eforturile și munca depusă și să le urez în continuare multă sănătate, succese mari atăt în plan profesional, cât și personal, realizarea tuturor scopurilor și apreciere la justa valoare din partea societății. Nu în ultimul rând aș vrea să aduc sincere felicitări, urări de bine și sănătate veteranilor Procuraturii, care și-au făcut cu cinste datoria, demostrând fidelitate cauzei,fiind un exemplu demn de urmat.
Orice colectiv bucurându-se de sărbătoarea profesională, se bucură și de rezultatele activității obținute pe parcurs.Conform estimărilor făcute, eforturile colaboratorilor Procuraturii au fost conectate în special la combaterea criminalității, în deosebi a celei organizate, violenței domestice, traficului de ființă umană, violenței sexuale, sporirea eficienței, interacțiunii organelor de drept, de control și administrației locale la implementarea programului complex de prevenire a criminalității în unitatea administrativ teritorială. Mereu a fost plasat în centrul atenției apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor și reprezentarea intereselor generale ale societății, ca în timp procuratura să reușească să se consolideze,devenind, cu adevărat o instituție în care cetățenii își pot proteja drepturile și interesele legitime.
Urez tuturor colaboratorilor și veteranilor Procuraturii noi realizări, multă sănătate și fericire personală.
Ion Roșca, procurorul șef al Procuraturii raionului