DISTRIBUIȚI

Stimați lucrători din
domeniul protecției sociale și familiei!

  Cu prilejul Zilei Profesionale a lucrătorului din domeniul protecției sociale a populației îmi face o deosebită plăcere să adresez, tuturor angajaților din acest domeniu, cele mai sincere felicitări și noi realizări în activitatea pe care o profesați. Domeniul social reprezintă un sector foarte important pentru bunăstarea societății, care, la rândul său, aduce un aport considerabil la dezvoltarea și durabilitatea unui stat.
Grație profesionalismului și consecvenței colectivului de muncă, aplicării noilor servicii moderne și inovative, s-a contribuit pozitiv la formarea imaginii Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Sângerei. În această zi importantă, exprim mulțumiri celora care depun toate eforturile pentru creșterea și dezvoltarea sistemului de asistență socială, cât și pentru contribuția zilnică în ajutorarea diverselor categorii de populație care se află în impas și au nevoie de o mână de ajutor.
Vă adresez cele mai cordiale felicitări, sănătate, prosperitate, multe bucurii și noi împliniri în familiile Dumneavoastră.
Fie ca rodul muncii depuse să Vă aducă satisfacție, iar mărinemia de care dați dovadă mereu să fie apreciată atât în rândurile beneficiarilor, cât și la cel mai înalt nivel de guvernare. Să fiți remunerați conform standardelor internaționale și să Vă simțiți prorejați și totdeauna la înălțime. Să obțineți cele mai înalte rezultate pe tărâm profesional, strategiile pe care le implementați să aducă noi priorități populației pentru a oferi șanse egale și o viață plină de bucurii tuturor.
Apreciem onestitatea, sârguința, dăruirea de sine, dorința de a schimba lucrurile în bine și bunăvoința cu care acordați ajutor atunci când soarta este nemiloasă, Vă aducem sentimente alese din partea Consiliului raional, Aparatului Președintelui, a mea personală, cât și din numele miilor de copii adulți, care nu o dată au beneficiat de ajutorul Dumneavoastră, dându-le speranța în ziua de mâine.
Vă mulțumim pentru munca de fiecare zi, pentru grija și atenția față de oameni.

Stimați lucrători din silvicultură!
Remarcăm cu satisfacție strădu-ința celor care se află mereu la straja veșmântului verde al plaiului, contribuind la extinderea suprafețelor împădurite, îmbunătățirea calității mediului înconjurător și a vieții.
Apreciind rolul și importanța pădurii pentru viața oamenilor pe pământ, doresc să Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut întru conservarea și dezvoltarea pădurilor noastre, aurul verde al țării.
Vă felicit și Vă urez multă sănătate, noi realizări în plan profesional și personal, fie ca în sânul familiilor Dumneavoastră și în societate să dăinuie pacea, fericirea și bunăstarea.
Cu respect, Vasili MARANDIUC