DISTRIBUIȚI

De Ziua Naţională a României, în numele Consiliului raional Sângerei, locuitorilor raionului şi al meu personal, transmit poporului român cele mai sincere urări de bine și un viitor prosper și fericit.

Ziua de 1 Decembrie, marchează un moment istoric în care sărbătorim unitatea şi spiritualitatea unui popor cu valori şi tradiţii care merită cinstite.
Libertatea și identitatea națională, simbol al demnității poporului român, au fost obținute cu sacrificii considerabile de vieți omenești și multe eforturi spirituale și materiale.
De aceea, exprimăm omagiul nostru de recunoștință adus memoriei tuturor celor care au contribuit la făurirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, la formarea statului naţional, poporului român şi spiritualităţii sale.
La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni și celor ce simt și gândesc românește!!!
La mulţi ani România !!!
Cu deosebită considerațiune,
Președintele raionului Sîngerei
Grigore Corcodel


„Reducerea poverii bolilor netrasmisibile”, un proiect implimentat în colaborare cu elvețieni

În prima parte a zilei, vicepreședintele raionului, Tudor Tutunaru a participat la ședința de inițiere a activităților proiectului “Reducerea poverii bolilor netransmisibile”.

Ținem să precizăm că proiectul dat, este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și implementat de Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică. Obiectivul general este de a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile.
În acest context, participanții la ședință, au discutat minuțios asupra rezultatelor scontate și anume: promovarea de către instituțiile din domeniul sănătății a celor mai bune intervenții de sănătate publică a Organizației Mondiale a Sănătății; dezvoltarea nivelului de calitate a serviciilor integrate, susținute prin regulamente și instruirea prestatorilor de servicii pentru îmbunătățirea prevenirii și gestionării BNT; asumarea responsabilității cetățenilor pentru sănătatea personală și apărarea propriilor interese.
Conchidem cu ideea, că prin organizarea acestei ședințe s-a urmărit facilitarea consolidării capacităților instituțiilor din Asistența Medicală Primară, Sănătatea Publică, Asistența Socială, Administrația Publică Locală în controlul și managementul BNT.


La ordinea zilei: Imunizarea, înverzirea, derularea procesului
educațional, managementul deșeurilor

La Consiliul raional Sîngerei, ziua de 29 noiembrie, a început cu desfășurarea ședinței operative. În cadrul acesteia, au participat reprezentanții autorităților publice centrale, ai conducerii raionului, secțiilor/direcțiilor și serviciilor desconcentrate.

Principalele subiecte abordate de dumnealor, au vizat respectarea măsurilor de prevenire a COVID-19, nivelul de imunizare a populației raionului, securitatea publică, derularea procesului educațional și formarea profesională a specialiștilor din cadrul Direcției de resort, starea de lucruri la capitolul medicină și asistență socială, managementul deșeurilor, plantarea materialului săditor, deschiderea sezonului de vânătoare și desfășurarea competițiilor sportive.
Astfel, detaliat, Grigore Corcodel, președintele raionului, a vorbit despre activitatea personalului în Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți “Raza Soarelui” și Centrul de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități „Agape”. Mai apoi, dumnealui s-a referit la organizarea manifestării teatralizate “1 decembrie – Ziua Națională a României”, specificînd importanța acestei sărbători pentru poporul nostru.
Ulterior, s-a adus la cunoștință despre lucrările executate la întreținerea și reparația drumurilor, cât și monitorizarea stării tehnice a clădirilor aflate la balanța Consiliului raional.
Gheorghe Ichim, deputat în Parlamentul RM, a intervenit cu anumite informații privind nivelul de trai al cetățenilor.


1 Decembrie – Ziua Națională a României

A mai trecut un an de când suntem români, astăzi a venit din nou vremea să ne spunem ,,La mulți ani!”

E o zi specială pentru noi toți! În această zi, noi, profesorii, elevii Liceului Teoretic ,,Olimp” din or. Sîngerei am spus într-un glas că suntem un popor, o națiune, un neam,vorbim o limbă.
A omagia realizările înaintaşilor este frumos, dar e şi o datorie. De aceea, sărbătorind am intonat imnul, am îmbrăcat costume naționale, ne-am prins într-o horă frumoasă, cântând cu dor de țară:
,,Hai să dăm mână cu mână,
Cei cu inima română,
Să-nvârtim hora frăției
Pe pământul României!”
Şi dacă ar fi să rezumăm în câteva idei frumoase ziua de azi, am spune că cei cu inima română au sărbătorit cu mândrie credința românilor care au făcut Unirea, ghidați fiind de dnii profesori de istorie Druga I., Dubenco P., Crigan I. în cadrul orelor cu genericul ,,Importanța istorică a Marii Uniri”. Alții au avut câte un mesaj de felicitare, prezentând postere interesante, referate în care, ca un fir împletit din cele trei culori, a răsunat: ,,Sunt mândru că sunt român!”

LA MULȚI ANI, ROMÂNI!
La mulți ani tuturor celor ce simt şi gândesc româneşte!

achitat din bani publici