DISTRIBUIȚI

Cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din ramura transportului auto și a infrastructurii drumurilor, care se sărbătorește tradițional în ultima duminică a lunii octombrie, sunt onorat să Vă adresez sincere felicitări, însoțite de bine. Sunt două profesii care au o importanță majoră pentru economia raionului și cea națională și care, sunt solicitate la maxim în viața de zi cu zi a oamenilor. Numai prin consolidarea capacităților și prin cooperarea la toate nivelurile vom atinge obiectivele comune în dezvoltarea acestei ramuri, oferind o mobilitate mai bună cetățenilor.
Astăzi, infrastructura rutieră din raion cunoaște un amplu proces de transformare. Încetul cu încetul se implementează standarde noi, moderne, iar raionul Sângerei se aliniază teritoriilor care au infrastructuri rutiere moderne. Incontestabil, munca pe care o prestați zi de zi este foarte complicată în condițiile actuale, dar și foarte responsabilă. Este o muncă ce merită tot respectul conducerii raionului, dar și al societății în întregime. Vă suntem recunoscători tuturor celor care activați în sfera transporturilor și a infrastructurii rutiere pentru tenacitatea și profesionalismul de care dați dovadă în fiecare zi. Or, această perioadă dificilă pentru întreaga lume ne testează capacitatea noastră de rezistență și capacitatea de a oferi servicii calitative. În pofida acestor condiții, Dumneavoastră continuați să munciți pentru ca toți călătorii și bunurile să ajungă în siguranță și fără întârziere la destinație.
Eforturile conducerii raionului vor fi canalizate în continuare pe dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru a oferi cetățenilor servicii de calitate și siguranță, pentru a crește atractivitatea investițională a raionului.
Stimați Automobiliști și Drumari Vă doresc un viitor senin, pace în familiile voastre, recunoștință și satisfacție morală de la angajamentul îndeplinit cu cinste în activitatea profesională. Să ne bucurăm cu toții de călătorii în deplină siguranță și confort pe arterele de circulație din raion și republică.

Cu înalte considerațiuni, Grigore Corcodel, Președintele raionului

achitat din bani publici