DISTRIBUIȚI

Stimați muzeografi,
Luni, 18 mai, consemnăm Ziua Internațională a Muzeelor, zi în care marcăm activitatea celor care se manifestă plenar în promovarea valorilor naționale și la transmiterea acestora mai departe, lucru de care trebuie să se îngrijească întreaga societate.
Muzeele au constituit dintotdeauna o sursă importantă de informare despre trecutul nostru, gestionând și conservând colecții valoroase de patrimoniu cultural mobil. În același timp, aceste lăcașuri reprezintă sufletul comunităților. De aceea, programele educaționale joacă un rol central în activitatea muzeelor din întreaga lume, dorindu-se transformarea acestora în adevărate centre culturale. În acest context, activitățile pentru public s-au diversificat, iar personalul muzeal ajută vizitatorul să se instruiască și să cunoască acest patrimoniu.
Astăzi, asistăm la o acerbă competiție muzeografică, care s-a accentuat mai ales în ultimul deceniu, exprimată prin diversificarea proiectelor expoziționale și educaționale, menite să atragă un public tot mai larg și divers. Cu deosebită vigoare este abordată problema gestionării, administrării și managementului mărturiilor trecutului, ca și a valorilor prezentului. De fiecare dată concluzionăm că soarta acestor mărturii depinde în cea mai mare măsură de cei care le gestionează, conservează, restaurează și valorifică –muzeografii. Patrimoniul cultural este un tezaur care depășește interesele individuale și chiar cele naționale, aparținând umanității, de aceea, în mare măsură soarta acestuia depinde de angajații instituției.
Dragi specialiști ai rețelei muzeale din raion, Vă transmit cele mai sincere felicitări și expresia înaltei mele recunoștințe pentru munca pe care o depuneți cu abnegație și devotament la perpetuarea neamului și tradițiilor noastre.
Cu înalte considerațiuni, Grigore Corcodel, Președintele raionului