DISTRIBUIȚI

La Mulți ani, Dragi Români,

Tuturor românilor, oriunde s-ar afla, le doresc în această zi remarcabilă de 1 decembrie, prosperitate, fericire alături de cei dragi și motive reale de mândrie națională. Este un moment de sărbătoare, de mândrie națională și de afirmare a românismului oriunde în lume.
Dăinuirea unui popor cu un suflet deschis, poetic, purtat peste ani de aripile latinității, dar și temerar, puternic, destoinic de paloșul și sabia libertății, purtate de predecesori, este chezășia, forța, care a făcut și face istorie. Suntem onorați să fim parte din ea prin interconexiuni la toate nivelurile. Apreciem înalt eforturile pe care le depune România pentru avansarea noastră pe drumul european, precum și pentru modernizarea instituțiilor noastre publice prin intermediul proiectelor sprijinite financiar de către autoritățile române.
Astăzi, în Uniunea Europeană, România este o stea vizibilă, cu un viitor prosper în față. Iar susținerea acordată nouă pentru a accede în aceeași familie, este greu de supraestimat. Cu asistența dezinteresată a României visul european al nostru poate deveni realitate. Folosesc acest prilej pentru a Vă adresa calde felicitări precum și îndemnul de a păstra în suflet spiritul, cultura, limba și tradițiile românești. Această sărbătoare este un prilej de bucurie și un omagiu adus tuturor înaintașilor care, prin contribuția lor, au făcut posibil ca valorile patrimoniale comune să rămână vii în conștiințele tuturor românilor.
Grigore Corcodel, Președintele raionului