DISTRIBUIȚI

Președintele comisiei, Grigore Corcodel, a salutat audiența, menționînd că pe ordinea de zi se regăsește chestiunea privind măsurile de pregătire pentru controlul stării protecției civile în raionul Sângerei preconizat pentru data de 23-24 martie, cât și desfășurarea aplicației la protecția civilă cu tema „Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pământ, inundațiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producție și epizotiilor” stabilită pentru 25 martie.

În acest context, vicepreședintele CSE, Sergiu Mihaliuc, a informat membrii despre acțiunile planificate și metodele de intervenție. Totodată, dumnealui a îndrumat audiența de a interveni cu propuneri referitoare la derularea activităților în domeniul protecției civile. Dl Grigore Corcodel, președintele CSE a făcut apel la responsabilitate și promptitudine în pregătirea tuturor instituțiilor vizate, accentuând că menirea comisiei este de a interveni ori de câte ori este necesar, astfel încât cetățenii raionului Sângerei să se simtă în siguranță.

P,BP