MĂSURI DE SIGURANȚĂ LA UTILIZAREA BUTELIILOR CU GAZE LICHEFIATE

MĂSURI DE SIGURANȚĂ LA UTILIZAREA BUTELIILOR CU GAZE LICHEFIATE

67
DISTRIBUIȚI

 

Stimați consumatori, SRL „Bălți-Gaz” vine cu o serie de recomandări la folosirea buteliilor cu gaze lichefiate, pentru a preveni eventuale tragedii și pierderi materiale, în urma nerespectării regulilor de securitate.

Conform HG r. 552 din 12-07-2017 pentru aprobarea „Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural” , anexa 3, în cazul utilizării buteliilor de gaze lichefiate, consumatorilor li se interzice:

 • să utilizeze instalațiile de gaze în încăperile cu oberlihturile, grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilație închise, cu crăpături sub ușile camerelor de baie și bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse și de ventilație;
 • să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune, cu excepția celor destinate pentru funcționarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;
 • să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vârstă preșcolară, precum şi persoanelor ce nu-și controlează acțiunile și nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate;
 • să utilizeze gazele și instalațiile de gaze în alte scopuri decât cele prevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;
 • să folosească încăperile unde sunt instalații de gaze pentru somn şi odihnă;
 • să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;
 • să depoziteze în încăperi și subsoluri butelii goale/pline cu gaze lichefiate;
 • să instaleze în încăperea alimentată cu gaze mai mult de o butelie cu capacitatea 50 (55) l sau două butelii cu capacitatea 22 l Buteliile trebuie să se afle în aceeași încăpere cu instalațiile de gaze;
 • să instaleze buteliile cu gaze în încăperea alimentată cu gaze la o distanta mai mică de 1 m de la radiatorul pentru încălzire sau sobă. În cazul montării unui ecran de protecție a buteliilor contra încălzirii, distanta dintre butelii și aparatul de încălzire poate fi micșorată până la 0,5 m, iar distanta dintre butelie și ecran – nu mai puțin de  0,1 m;
 • să amplaseze buteliile în fata ușilor focarelor sobelor la o distanta mai mică de 2 m;
 • să conecteze/deconecteze iluminatul electric, să utilizeze focul deschis, aparatele electrice de încălzire şi sobele de încălzire în momentul schimbării buteliilor amplasate în încăperi;
 • să efectueze verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului cu flacără. Verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun;
 • să schimbe buteliile în prezenta persoanelor ce nu au atribuție la executarea lucrării indicate.

Consumatorilor, se recomandă:

 • amplasarea în exterior a buteliilor trebuie prevăzută la o distanță (în lumină) de cel puțin 0,5 m de la golurile de fereastră și 1 m de la golurile de ușă ale etajului întâi, cel puțin de 3 m de la golurile de ușă și de fereastră ale subsolurilor și demisolurilor;
 • să nu lase mâncarea pe foc nesupravegheată. Să ia de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiți bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neașteptate;
 • după ce termină de gătit, să se asigure că a oprit din funcționare cuptorul și aragazul;
 • înainte de aprinderea focului, să verifice dacă robinetul buteliei și robinetele aparatului de utilizare sunt închise;
 • în cazul în care se simte mirosul caracteristic al gazului în încăpere, să purceadă, de urgență, la închiderea robinetului buteliei și al aparatului de gaz și să deschidă ușile și ferestrele pentru aerisirea încăperii timp de 30 minute. Totodată, nu se vor aprinde chibrituri, brichete, nu se vor manevra întrerupătoarele electrice, sonerii, telefoane, nu se va fuma și nu se vor aduce/utiliza surse de foc decât după aerisirea încăperii;
 • la aprinderea focului la aragaz sau sobă alimentate cu gaze naturale, după deschiderea robinetului buteliei, să utilizeze principiul „gaz pe flacără” (întotdeauna se aprinde întâi chibritul și apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz). Se recomandă utilizarea aprinzătorului electric;
 • să alimenteze buteliile doar cu combustibilul pentru care au fost proiectate;
 • butelia umplută cu gaze lichefiate trebuie să fie însoțită de un talon în care se indică: agentul economic care a prestat serviciul, codul operatorului, data de îmbuteliere a buteliei, numărul buteliei, greutatea buteliei, marca gazelor.

De asemenea, rugăm să asigurați accesul colaboratorilor filialei „Sângerei-Gaz” la echipamentele de măsurare pentru citirea indicilor, iar în cazul în care nu aveți așa posibilitate, puteți transmite indicii, cu anexarea obligatorie a fotografiei echipamentului de măsurare, prin următoarele modalități:

 • prin intermediul serviciului online „cabinetul personal” al consumatorului pe pagina web moldovagaz.md;
 • prin sistemul informațional Viber chatbot.

Totodată, SRL Bălți-Gaz” roagă consumatorii să achite la timp facturile primite pentru consumul curent de gaze. Acest fapt va permite asigurarea furnizării neîntrerupte a gazelor în Republica Moldova. Termenul limită de achitare expiră în data de 15 a lunii curente pentru consumatorii non casnici, și data de 20 pentru cei casnici.

În contextul pandemiei de COVID-19, pentru a evita răspândirea virusului, SRL „Bălți-Gaz”, ca operator autorizat al sistemului de distribuție a gazului natural, recomandă:

 1. Să amânați pentru o perioadă nedeterminată vizitarea Centrului relații cu consumatorul în cazul în care problema poate fi soluționată la distanță.
 2. Să accesați pagina web oficială a întreprinderii (https://www.balti-gaz.md/) în vederea identificării alternativei vizitării Centrului relații cu consumatorul, precum sunt rubricile: „Contacte”, „Centre relații cu consumatorul”, „Întrebări frecvente”, pentru a soluționa problema consumatorului la distanță.
 3. Să folosiți modalitățile de plată online a facturilor pentru gazele naturale consumate, precum internet-banking-ul oferit de băncile comerciale ale Republicii Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank și/sau accesând paginile web RunPay, Paynet și Qiwi.

Pentru informații suplimentare, puteți apela la tel. de contact: 0262 92404, filiala „Sângerei-Gaz”.                       

 

                                                                                                       Administrația SRL „Bălți”