DISTRIBUIȚI

Stimați consumatori, operatorul rețelei de distribuție, SRL „Bălți-Gaz”, Vă atenționează asupra necesității respectării regulilor de utilizare a gazelor naturale în sectorul comunal.
Pe parcursul anului 2020 în Republica Moldova au fost înregistrate un număr impunător de accidente soldate cu decesuri. Majoritatea accidentelor s-au produs în locuințele personale, fiind cauzate de atitudinea indiferentă față de respectarea regulilor de utilizare a gazelor și întreținerea în stare nesatisfăcătoare a aparatelor consumatoare de gaze, dar și reparația sinestătătoare a sistemelor de încălzire, conectarea lor improvizată, starea tehnică necorespunzătoare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare.
În scopul protejării vieții, sănătății, proprietății personale și a membrilor familiilor, consumatorii trebuie să conștientizeze obligativitatea respectării cerințelor de securitate, după cum urmează:
– să fie instruiți de către persoanele responsabile din cadrul filialei „Sângerei-Gaz”;
– să asigure integritatea și funcționarea corespunzătoare a utilajului;
– să închidă robinetele utilajelor după folosirea gazului, iar în cazul buteliilor instalate în interiorul bucătăriei – să închidă ventilele de la butelii;
– să închidă imediat robinetele arzătoarelor în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze;
– la intrarea în locuințe, subsoluri și beciuri, înainte de aprinderea focului, să se încredințeze că mirosul de gaze lipsește.
În cazul apariției mirosului de gaze în locuințe, consumatorul e obligat:
– să sisteze imediat exploatarea instalațiilor, să închidă robinetele de la utilaj și până la ele, să deschidă ferestrele și oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să apeleze Serviciul Intervenții Gaze la numărul de telefon 904;
– să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile și aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice.
În cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă consumatorul e obligat:
– să informeze Serviciul Intervenții Gaze la numărul de telefon 904;
– să întreprindă acțiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze și de prevenire a conectării/deconectării lămpilor și aparatelor electrice, excludere a apariției focului deschis și a scânteilor;
– până la sosirea echipei de intervenție să organizeze aerisirea încăperii;
– să permită accesul în locuințe a reprezentanților Serviciului Intervenții Gaze, la prezentarea legitimațiilor de serviciu, pentru examinarea și repararea conductelor și instalațiilor de gaze.
Gazele se livrează către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, a coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate anual prin acte corespunzătoare ale întreprinderilor specializate.
La cererea reprezentantului filialei „Sângerei-Gaz” e necesar de prezentat actele de verificare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare.
Responsabili pentru utilizarea inofensivă și deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de gaze în case și apartamente sunt beneficiarii (proprietarii).
În conformitate cu documentele normative, filiala „Sângerei-Gaz îndeamnă consumatorii casnici să încheie contracte privind prestarea serviciilor de deservire tehnică, ce cuprinde:
– deservirea conductelor de gaze și accesoriilor;
– deservirea aragazelor;
– deservirea sobelor alimentate cu gaze naturale.
Accesând site-ul www.balti-gaz.md puteți vizualiza contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică a utilajului de gaze, pe acest site există posibilitatea de a transmite cererea pentru încheierea contractului menționat și a oricărei altei cereri. La fel, mesajul D-voastră pe site-ul Facebook SRL „Bălți-Gaz”, va da posibilitatea de a primi serviciile fără a Vă deplasa la filiala „Sângerei-Gaz”, specialiștii calificați ai căreia se vor prezenta la domiciliul D-voastră.

De asemenea vă puteți adresa la:
Filiala „Sângerei-Gaz”
or. Sângerei, str. Buianov, 6
tel. 0 262 2 18 04