DISTRIBUIȚI

Acesta este titlul antologiei din creaţiile scriitorilor Basarabeni apărută la editura „Amurg sentimental” din Bucureşti. Antologatorii au selectat lucrări semnificative, în care găsim la nivel de mesaj sincer trăirile poetice ale unor oameni, care scriu în termeni patriotici, loiali limbii române, plaiurilor ţării noastre, gândesc la nivel de muzică mesajul ce vibrează la unison cu inimile românilor de bună credinţă.
Printre cei 30 de antologaţi se numără Nicolae Bălţescu, Doina Dobzeu-Dabija, Elena Tamazlâcaru, Claudia Partole, Ana Onică, Vlad Paomi, dar şi profesorul universitar Gheorghe Baciu, juristul Alexandru Pascal şi alţii.
„Mărgăritare de dincolo de Prut” este cartea unor temerari scriitori, care scriu cu sufletul şi cu gândul la ţara lor, la prosperitatea neamului românesc şi bucuria de a exista în timp, citim în prefaţa florilegiului semnată de Ion Machidon. În acest context remarcăm creaţia băştinaşului nostru, membrului Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română Tadeu Nagacevschi. Titlurile poeziilor „Limba dulce românească”, „Inima mea-România”, „Strigătul inimii către maica preşedintelui”, „Să nu iertăm trădarea”, poezii cunoscute cititorilor din paginile publicaţiei periodice „Ecoul nostru” şi ale săptămânalului „Literatura şi Arta”, semnifică tematica abordată de autor. Iar în catrenele „Vămile din ţara mea”, „Până când” se simte durerea autorului pentru ţara noastră fărămiţată în urma odiosului Pact criminal Ribbentrop-Molotov, pact anulat de un şir de ţări, printre care şi Republica Moldova.

Continuarea citiți în n.34 din 27 august 2021

Zaharia Tanasiuc,
or. Sângerei