DISTRIBUIȚI

Marea Unire din anul 1918 a fost un proces istoric firesc, în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în cuprinsul aceluiași stat naţional, România. Şi astăzi se mai găsesc impostori care pun la indoială legimittea Marei Uniri. Impostor conform DEX-ului este un minciunos, un şarlatan, este o persoană care caută să înșele, profitând de necunoștința sau de buna-credință a oamenilor. (1) Omenirea niciodată nu a dus lipsă de trădători şi impostori. Datorită acestor indivizi, pe parcursul timpului, Istoria dintre Prut şi Nistru a fost sechestrată şi falsificată. Generaţii întregi au fost lipsiţi de posibelitatea de a cunoaşte adevărul istoric. Pentru a înţelege importanţa juridico-istorică a Marei Uniri din 1918, mă voi opri retrospectiv la evenimentele care au avut loc până şi după anul 1812, studiate şi expuse de savanţii istorici formaţi în afara laboratorelor sovietice.
Inițial acest nume, Basarabia, a fost dat întregii Țări Românești, datorită dinastiei Basarabilor care au înfiinnţat acest voievodat. Ulterior, o bucată din teritoriul Ţării Româneşti, Basarabia istorică (în limba turcă Bugeac), a fost cedată în secolul al XIV-lea de Alexandru Basarab voievodatului Moldova, în cadrul căruia s-a păstrat numele de Basarabia. După anul 1812 Rusia extinde acest nume pe toată fâşia de pământ dintre Nistru şi Prut, incluzând şi ţinutul Hotinului. (2)
Timp de zeci de secole pe aceste pământuri au locuit comunităţi de oameni cu aceleași interese, credinţe, obiceiuri, aceleași norme de viață. Pe parcursul timpului comunităţile s-au unit si au format Principatele româneşti, asemănătoare cu Cnezatele ruseşti, Ducatele germane.
Timp de patru secole, de la jumătatea veacului al XV-lea şi până dincolo de jumătatea celui de-al XIX-lea, Principatele Române au avut statut de ţări vasale Imperiului Otoman. Voievozii români au plătit tribut în tot acest timp, dar şi nenumărate alte taxe impuse de Înalta Poartă. Cu toate acestea, Moldova şi Ţara Românească nu au ajuns niciodată provincii otomane. (5)
Istoria confirmă că acest popor latin s-a constituit şi s-a format în acest spaţiu de milenii. Reeşind din aceasta e o sfidare din partea istoricilor sovietici şi ,,statalişti’’, să afirmi că ruperea a unei bucăţi (Basarabia) din trupul Moldovei şi alipirea la Rusia este ,,un act istoric pozitiv’’, că are o mare importanţă ,,progresistă’’ în dezvoltarea acestui teritoriu.
Iar revenirea Basarabiei la matcă (1918), de unde a fost răpită, istoricii o califică drept cotropire. Iată ce scriu istoricii sovietici A. Afteniuc, Ia. Copanschii, N. Roitman în ESM ,,cotropind Moldova, intervenţionaliştii români şi austro-germani au reinstaurat rânduielile burghezo-moşiereşti şi au stabilit un regim crud de ocupaţie şi subjugare’’. (10)
Doctorul în Istorie Mihai Adauge afirmă „Actul din 1812 a fost începutul unui calvar cu consecințe grave resimțite peste ani. Moldova până atunci avea statut de suzeranitate în raport cu Imperiul Otoman. Aceasta însemna că Moldova nu fusese cucerită de către Poarta Otomană și turcii au fost nevoiți să încheie anumite tratate cu această formațiune statală medievală.’’ (6)
Contemporanii evenimentelor din 1812-1917 (cronicari, savanţi, istorici) privesc ruperea Basarabiei din trupul Principatului Moldova ca pe o tragedie a neamului, deoarece
de-a lungul râului Prut se pune graniţa, sunt despărţiţi copiii de parinţi, fraţii şi rudele între ele. Facând o comparaţie între imperiul Otoman şi cel Rusesc, istoricii de atunci precizează că, oricât de subjugată a fost Ţara sub turci, nu fusese prefăcută în paşalâc, nu s-a atins de limbă, biserică, credinţă, pe când Imperiul Rus avea o ţintă mai adâncă, de a stinge în popor orice spirit de dezvoltare naţională. (7)
Pe tot parcursul perioadei 1812-1918 populaţia era cu gândul la reântregirea neamului. Despre aceasta vorbesc evenimentele istorice de la acea vreme. După anul 1850 sentimentul naţional începe să se manifeste, vădit, în Basarabia. Între anii 1856-1878 judeţele Cahul, Bolgrad şi Izmail s-au reîntors în componenţa Moldovei, şi, respectiv, din 1859, după unurea principatelor, în componenţa României. Revoluţia burgheză din Rusia, prelungirea Primului Război Mondial a condus la prăbuşirea ţarismului şi intensificarea mişcării de eliberare naţională a baştinaşilor. La 31 martie 1917, a fost înfiinţat Partidul Naţional Moldovenesc sub conducerea lui Vasile Stroescu.
La 20-27 octombrie 1917, la Chişinău, este convocat Congresul Ostaşilor Moldoveni (peste 600 delegaţi). La Congres este proclamată autonomia Basarabiei faţă de Rusia, şi se alege un comitet de pregătire a Sfatului Ţării. Prima întrunire a Sfatului Ţării a avut loc la 21 noiembrie 1917, la care a fost ales preşedinte Ion Inculeţ şi vicepreşedinte Pan Halippa. Pe data de 2 decembrie 1917, Sfatul Ţării a proclamat oficial Republica Democrată Moldovenească şi nu ,,Basarabeană’’. La 27 martie 2018 Sfatul Ţării a votat Declaraţia de Unire a Basarabiei cu România.(1)
A urmat ajustarea legislaţiei din Basarabia cu cea din România (3) În această perioadă învăţământul a cunoscut o dezvoltare vizibilă. Aproape în fiecare localitate se deschid şcoli laice şi bisericeşti. La 27 noiembrie 1918, Sfatul Ţării a adoptat Legea privind reforma agrară. (4) În perioada interbelică, localităţile rurale mai vechi şi cele noi apărute au făcut un salt vizibil în viaţa socială şi economică. Istoria a fost crudă cu noi. După 1940 ne-am pomenit în Imperiul Sovietic, iarăşi rupţi de Ţară. Urmează din nou lupta pentru Limba Română, Istorie, Eliberarea naţională, pentru Reunire.
Analizând evenimentele ce s-au petrecut expuse de istoricii sovietici şi de cei formaţi în afara laboratoarelor sovietice cititorul e pus într-o dilemă, între adevăr şi minciună. De această dilemă se folosesc impostorii şi trădătorii de neam, mai ales, în campaniile electorale. Poate e dur spus. Dar aceasta e realitatea. Aici nu e vorba de cei neiniţiaţi în materie, care au fost ţinuţi departe de adevărul istoric, ci de acei care în ştiinţiă de cauză, dezinformează, manipulează, acţionează la comanda forţelor obscure din afară. Iată doar câteva exemple: Bătrâncea, depuatat socialist, în plenul Parlamentului rupe harta României; Preşedintele Dodon primind drept cadou de la Putin, harta Principatului Moldova, se visează Domnitor; Corneliu Popovici, proaspătul Ministru al Educaţiei, ameninţă cu schimbarea cursului de Istoriea românilor. (11) E prea mare cinste ca să fie pomeniţi toţi acei ce îşi vând Ţara şi Neamul pentru trei arginţi veniţi prin băncile Bahams. Te miri de obrazul lor, că atunci când de la tribuna Parlamentului, pe reţelele de socializare sau la şedinţele Guvernului sunt numiţi Trădători, ei nici nu roşesc. (12) E de ajuns ca să vorbeşti de Istorie, Limbă, de Marea Unire, de Martirii neamului românesc, de unitatea tuturor românilor, imediat îi pui pe jar. Dar cine sunt aceşti ,,eroi’’? Cu siguranţă sunt acei care mereu şi-au trădat stăpânul, colegii, partidul şi sunt gata să vândă şi părinţii şi Patria. În aceste zile de cumpănă să ne amintim de înţelepciunea lui Moş Ion Roată. Numai Unirea ne va salva. Vom fi mai puternici cu Munţi şi ieşire la Mare, iar trădătorii se vor împrăştia ca şobolanii.

Constantin Bogdan, profesor, Heciul Vechi, Sângerei.