Mai regină decât floarea, doar Femeia poate fi!

Mai regină decât floarea, doar Femeia poate fi!

118
DISTRIBUIȚI

Flori și cuvinte alese pentru toate doamnele și domnișoarele din orașul Sângerei și satul Vrănești, din întreg raionul!
Această minunată sărbătoare îmi oferă un potrivit și sublim prilej de a Vă aduce în dar cele mai călduroase omagii și sincere urări de bine.
Bunicuțe, mame și soții vrednice, grijulii și îngăduitoare, fiice și surori, nepoțele receptive și duioase, stimate colege, Dumneavoastră sunteți factorii determinanți în formarea unui mediu sănătos și agreabil confort familial.
Prin hărnicie, tenacitate și consacrare plenară activității de muncă în toate domeniile reușiți de minune să Vă plasați în avangarda procesului de dezvoltare economică și spirituală a comunității, urbei și raionului.
În acest context Vă exprim profunda gratitudine, pe care o meritați din plin, pentru curajul, perseverența Dumneavoastră, poziția civică fermă și pentru tot binele ce-l făuriți în numele prezentului și al viitorului.
Fie ca obiectivele și eforturile Dvs să se încununeze permanent de succes, viața să Vă fie aidoma primăverii înfloritoare, plină de prospețime și sănătate, întregită de bucurie și fericire. Să Vă călăuzească mereu simbolurile eternului femenin: Frumusețea, Blândețea,Gingășia, Bunătatea, Dragostea de Viață și de tot ce este mai scump sufletului omenesc.
Cu respect, Gheorghe BRAȘOVSCHI, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova