Maestrul Iurie Brașoveanu – un artist de un talent titanic

Maestrul Iurie Brașoveanu – un artist de un talent titanic

34
DISTRIBUIȚI

Atât ca grafician, pictor, iconograf, cât și ca un poet extraordinar, cel care cuprinde universul absolut, prin măreția creațiilor sale.

Arta dumnealui exprimă o adevărată taină divină, combinată armonios și complex în pictură și poezie, un tandem excepțional, de elită, unde regăsim, încrustate pentru dăinuire, amprentele sufletului său plin de dragoste, evlavie și bunătate.

Am contemplat minute în șir un tablou la o expoziție. Acea operă de artă oprea ochii multor vizitatori ce o admirau la fel de îndelung, înmărmuriți de frumusețea și expresivitatea ei. M-am întrebat uluită ce vedeam: un pom al vieții cu trei tulpini, destine unite în familie, sau chiar veșnicia. Am descoperit apoi că era vorba de însăși Sfânta Treime, Dumnezeirea mai presus de cele Sfinte. M-am cutremurat și m-am întrebat: care ar fi locul acestui artist desăvârșit, acel ce a „văzut” cu ochii săi binecuvântați Dumnezeirea și ne-a arătat-o și nouă, nevrednicilor muritori de rând, prin magia mâinii sale binecuvântate? Măreția talentului acestui pictor și artist îi ridică piedestal în locul unde s-au putut ridica numai aleșii aleșilor!

Celebru autor al 13 icoane – creații proprii în stil bizantin, expuse în bisericile din Italia și publicate în cărțile de specialitate italienești, artistul iconograf Iurie Brașoveanu este fidel credinței sale ortodoxe în Dumnezeu și spiritualității divine a neamului românesc. Deși stabilit fiind în străinătate de-a lungul anilor, a zburat mereu, cu aripile creației, într-un zbor tainic care-l conecta cu rădăcinile din obârșie, prin colaborările sale cu poeți din Republica Moldova, România, Brazilia, Israel, Italia si Cuba, participând la ilustrarea a peste 30 cărți, fiind constant premiat cu medalii, premii si distincții, din partea personalităților care au știut să îi aprecieze creația și imensa contribuție artistică, atât pe plan național, cât și internațional.

Când ne gândim la măreția picturilor sale maiestuoase, dintre care putem enumera mai multe lucrări expuse în muzee și galerii de artă din lume, dar mai ales la cele din catedrale și biserici, ne dăm seama că Dumnezeu însuși lucrează prin mâna Maestrului Iurie Brașoveanu. Cea mai mare dovadă este crearea unui iconostas după propria sa viziune și idee, de la prima până la ultima icoană, în stil bizantin, într-o biserică creștin-ortodoxă din Italia, unde Maestrul a completat imaginile sfinte cu detalii individuale, dându-le o strălucire inedită. Alte exemple sunt pictura ,,Cina cea de Taină” a lui Leonardo da Vinci, tablou în dimensiuni originale pentru mănăstirea ,, Sfânta Maria „din Italia, lucrările artistice de restaurare în ,,VILLA REY”, vila de Reședință a Regelui (când Torino era capitala Italiei), precum și lucrările de restaurare de la Sinagoga din Cetate (1863-1865) – un locaș de cult evreiesc în stil eclectic cu elemente maure din Timișoara.

Continuare în ziarul EN din 18.08.2023.