Lucrările de toamnă îngreuiate din lipsă de umeditate

Lucrările de toamnă îngreuiate din lipsă de umeditate

45
DISTRIBUIȚI

Ca și zilele toamnei de frumoase este munca pe terenurile pline cu rod ale raionului. Producătorii agricoli din sectorul agroindustrial depun toate eforturile pentru recoltare culturilor târzii. În schimb, pe agricultori îi întristează lipsa de umeditate: nu pot ara, semăna, lipsa de umeditate afectând ritmul dezvoltării plantelor.

Potrivit specialiştilor Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie de la Consiliul Raional, recoltarea culturilor târzii este în plină desfăşurare. Până la acest moment majoritatea producătorilor agricoli au fost antrenaţi la recoltarea florii soarelui. Recoltarea acestei culturi este efectuată pe ultimele hectare din întreaga suprafaţă de12 mii 31 hectare. Potrivit lui Grigore NEGRUŢE, şeful direcţiei: ,,recolta mijlocie este de 22-23 chintale/ha, o recoltă mai sporită faţă de cea obţinută anul trecut. Mai mult, au fost deja realizate peste 20 mii de tone. Spre finalizare este recoltarea soiei de pe o suprafaţă de 807 hectare, obţinându-se câte 25 chintale/ha, de asemenea înregistrându-se o recoltă mai sporită.Este în toi recoltarea porumbului pe suprafaţa totală de 6471 ha. În gospodăriile cu terenuri consolidate, peste 1000 hectare sunt de acum recoltate”.
Observând cât de frumoasă este cultura de porumb în anul acesta şi cât de sporită este roadă la hectar, producătorii au exclamat cu bucurie că „este anul porumbului”. La hectar se obţine de la 60 chintale în sus. Multe dintre gospodării obţin o recoltă mai sporită, de 70- 80 chintale. Indici înalţi se obţin în gospodăriile agricole conduse de: Ştefan CEBOTARI, Mihai CUCOŞ, Mihai CIUBUC, Gheorghe CERNOGAL, Sergiu MARANDIUC; Vladimir AGACHI. Urmează să înceapă recoltarea sfeclei de zahăr, pe suprafaţă nu prea imensă, de 230 hectare, cât a fost cultivată în raion în anul agricol în curs.
Specialiştii, cât şi agenţii economici în teritoriu susţin că lipsa de umeditate le-a îngreuiat semănatul rapiţei. Nu a fost posibilă cuprinderea întregii suprafeţe de rapiţă de 2000 hectare, preconizate pentru cultura dată. La jumătate de cale au fost nevoiţi să stopeze. Mari dificutăţi întâmpină la pregătirea terenurilor şi la efectuarea aratului, tehnica bine pregătită staţionează, în aşteptarea unor căderi de umeditate.