DISTRIBUIȚI

Locuitorii comunei Bălășești au ieșit în mod organizat la lucrări de salubrizare, au curățat și au măturat străzile, au plantat pomi și trandafiri, cu scopul de a avea o comună curată, salubră, benefică prin curățenia sa. Oamenii au venit cu inițiativa și forța de muncă, iar primăria – cu echipamentul și utilajele. Despre gestionarea deșeurilor, organizarea zilelor de salubrizare în comună, despre scopuri și viitoare acțiuni, am discutat cu primara comunei.
Elena Neaga

 • Care sunt sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă comuna Bălășești în domeniul gestionării deșeurilor?

Cele mai stringente probleme cu care se confruntă comuna la moment, ar fi faptul că nu toți oamenii conștientizează cât de important este să achiți contractul de 200 de lei pentru
o familie stabilit prin Decizia Consiliului Comunal Bălășești. Este o taxă care se achită anual, și consider că este cea mai stringentă problemă. Dacă toți oamenii ar conștientiza această problemă și ar achita contractul la timp, atunci din banii colectați ne-ar ajunge să achităm salariul persoanei care colectează gunoiul cât și îngrădirea și menținerea gunoiștilor din comună.

 • Care sunt acțiunile întreprinse de APL, privind soluționarea problemei deșeurilor din localitate?

Administrația Publică Locală împreună cu locuitorii din ambele sate ale comunei, încă în 2019 au stabilit o serie de probleme cu care se confruntă comuna noastră și pe primul loc evident că s-a situat problema deșeurilor. În urma acestor adunări am făcut un grafic în care am identificat toate gunoiștile din localitate și în urma acestui grafic respectiv fiecare mahala trebuia să iasă la o data și o ora stabilită să facă ordine, iar APL să ofere remorcă pentru a fi colectate toate deșeurile care erau aruncate, în râpi, drumuri, locuri neautorizate. În urma acestei acțiuni au fost lichidate 24 de gunoiști neautorizate. După ce au fost lichidate aceste gunoiști, a rămas o singură gunoiște în satul Bălășeșeti, și alta în satul Sloveanca, iar ulterior a fost angajată o persoană cu propriul tractor, care colectează gunoiul odată în săptămână, iar pentru aceasta oamenii achită, un contract de 200 de lei pe an, pentru o familie, și 100 de lei este pentru persoanele singure, iar invalizii de gradul I din copilărie, sunt scutiți de această taxă.

 • Ce proiecte ați implementat sau sunteți în proces de implementare, privind menținerea ordinii în localitate?

La moment nu a fost implementat nici un proiect în managementul deșeurilor, dar pe viitor mi-aș dori foarte mult să aplicăm la un proiect în care să procurăm tomberoane pentru fiecare gospodărie și de ce nu pe viitor să învățăm oamenii să recicleze deșeurile pentru a avea o comună mai curată și mai îngrijită.

 • Care este scopul organizării zilelor de salubrizare în localitatea, cine au fost
  participanții și care sunt beneficiile rezultate?

Salubrizarea în localitate este organizată anume cu scopul de a da un aspect mai plăcut comunei, de a preveni apariția bolilor sistemului digestiv, boli de piele, boli ale sistemului respirator, boli în rândul animalelor și păsărilor. Participanți la acțiunile de
salubrizare, au fost angajații Administrației Publice Locale, cât și oamenii cu inimă mare din comună care ne-au ajutat la vopsirea gardului de la cimitir, totodată la curățarea și
evacuarea gunoiului din cimitir, tăierea tufelor de liliac, plantarea pomilor în comună, în parcuri și văruirea copacilor. Este îmbucurător atunci când vedem că localnicilor le pasă
și se implică.

 • Care sunt următoarele acțiuni ale comunei pentru dezvoltarea de mai departe a unei localități curate și verzi?

Următoarele acțiuni, ar fi instalarea câtor mai multe urne stradale pentru colectarea gunoiului, la fel educarea oamenilor prin transmiterea mesajelor pe rețelele de socializare chiar și verbal, ca ei să conștientizeze cât de important este de a menține comuna noastră în curățenie.

 • De ce ați ales să vă ocupați de protecția mediului și curățarea localității?

Din considerentul că atunci când plec undeva, prima ce observ, sau la ce atrag mai mare atenție în satul sau orașul care îl vizitez este anume curățenia. Poate fi un oraș dotat cu gazeificare, canalizare și să fie super modern, dar momentul în care văd că nu se păstrează curățenia, nu mai este atractiv pentru mine. De aceea consider că este foarte important să menținem curat comuna noastră și cred ca aici nu ar trebui foarte multe
investiții, sunt lucruri care noi le putem face cu mâinile noastre fără mulți bani, dar cu implicarea cetățenilor, și doar așa se va conștientiza. Doar implicând câți mai mulți oameni în procesul de salubrizare a comunei, vom conștientiza cât de important este să menținem în curățenie comuna noastră, ceea ce am făcut și în 2019, iar oamenii se bucură de acele acțiuni întreprinse atunci, care se sunt vizibile și până astăzi.

 • Care este poziția Primăriei și a dumneavoastră personal față de situația de zi privind deșeurile generate în comunitate și care este comportamentul oamenilor față de acest proces?

Chiar dacă la început a fost mai complicat când am început a înregistra contracte pentru colectarea gunoiului, unui oamenii au fost sceptici în privința acestei taxe, alții au salutat, și cred că pe zi ce trece oamenii conștientizează că taxa de 200 de lei este una simbolică și binevenită. În urma acestei acțiuni localitatea a devenit mai curată mai îngrijită, însă mi-aș dori ca cât mai multă lume să conștientizeze și chiar și cei care duc cu transportul
personal gunoiul, ar fi foarte bine să achite această taxă deoarece în urma colectării acestei taxe noi putem asigura întreținerea gunoiștii ca să nu se răspândească în mediul înconjurător.

 • Care a fost reacția localnicilor, la propunerile dumneavoastră referitor la organizarea acestor zile de salubrizare?

Oamenii au salutat inițiativa de a salubriza localitatea și s-au organizat foarte bine în aceste acțiuni de salubrizare și de eliminare sau de eradicare a deșeurilor care persistau în locurile publice și vizibile.

 • Astfel de activități sunt destinate inclusiv tinerilor. Cât de interesați sunt ei să
  participe la salubrizarea și amenajarea localității?

Tinerii desigur au participat și ei. Tinerii voluntari din grupul “INSPIRE” au participat la plantarea unui parc și la salubrizare prin văruirea copacilor și pilonilor de pe străzile centrale ale satului. Îi văd foarte implicați și asta mă bucură mult.

 • Cunoaștem că au fost confecționate manual și amenajate urne stradale, a cui a fost inițiativa și cine s-a implicat în lucrările de confecționare?

Ideea confecționării urnelor stradale îi aparține doamnei Veronica Loghin, profesoară de clasele primare și totodată consilier la primul mandat al Consiliului Comunal Bălășești, care împreună cu un grup de 16 părinți din clasa a II-a, al gimnaziului Bălășești ,au
colectat o sumă de bani, ulterior acești bani au fost transmiși domnului Neaga Nicole care s-a ocupat de procurarea fierului uzat, și anume niște baloane de gaz uzate, din care au fost confecționate 6 urne stradale. Costul acestor baloane a fost de 610 lei, după care au fost date spre confecționare locuitorului nostru Coca Marin. APL a intervenit cu vopsea, ciment și nisip pentru a putea fi instalate aceste urne, totodată din partea APL au fost oferite suport pentru aceste urne. Ulterior acești părinți le-au vopsit și le-au instalat pe strada principală din localitate.

 • Cine a contribuit la înverzirea localității prin, oferirea pomilor și a trandafirilor,
  care ulterior au fost plantați, în localitate?

La înverzirea plaiului au participat atât copii cât și maturii. Tinerii din grupul de voluntari “INSPIRE” au oferit trandafiri, buxus și pomi decorativi care au fost plantați în teritoriul adiacent primăriei cât și pe teritoriul Gimnaziului Bălășești. La fel au fost plantați în
ambele localități ale comunei, 750 de copaci de arțar, donați de agentul economic, Neaga Nicolae și 120 de pomi de nuci, oferiți de Harghel Ion și Palade Ion. Este îmbucurător când văd cu câtă dragoste se implică localnicii noștri la înverzirea plaiului.

 • Care este mesajul dumneavoastră către locuitorii comunei Bălășești, referitor la păstrarea și menținerea ordinii?

Mesajul meu către locuitorii acestei comune, ar fi ca să păstreze și să mențină în ordine ceea ce s-a făcut până în prezent, ca în continuare să vină cu mesaje de avertizare a persoanelor care aruncă gunoiul, în locuri neautorizate, ca să putem interveni la timp, fie că să ducem discuții cu aceste persoane și facem să înțeleagă că nu este bine să arunce gunoiul, iar dacă nu se vor supune să fi sancționate. De asemenea ne-ar plăcea să se
implice mai multă lume în confecționarea urnelor, în menținerea curățeniei, în văruirea copacilor, în plantarea florilor și a pomilor.

Realizare: Victoria Borș, studenta anului II, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM