DISTRIBUIȚI

Stimată Doamnă,
Frumoasa sărbătoare pe care o marcați, ne oferă un rezonabil prilej de evidențiere și apreciere a activității Dumneavoastră și contribuției considerabile pe care o depuneți în prosperarea și modernizarea insituției de învățământ pe care o conduceți.
Exprimăm sincera recunoștință şi admiraţia pentru tot ce ați făurit pe parcursul anilor de activitate, pentru respectarea principiilor și normelor de conduită, cât și pentru aportul substanțial în crearea celor mai moderne condiții de studiu.
Fie ca, realizările atinse până în prezent să Vă inspire spre stabilirea unor noi scopuri, pe care să le obțineți prin munca sârguincioasă, dăruirea de sine și devotament iar energia nesecată, sinceritatea, optimismul și perseverența să Vă fie călăuză în atingerea celor mai înalte culmi.
Vă dorim multă sănătate, realizări și satisfacție sufletească, momente de împlinire trăite alături de cei dragi inimii, bunăstare și căldură nelimitată în căminul familiar.
Cu deosebit respect, echipa OT PLDM Sângerei