DISTRIBUIȚI

Biroul executorului judecătoresc Drucioc Nicolae cu adresa or.Sângerei str.Independenţei 94„A” anunţă pentru data de 27.05.2020 ora 10:00 licitaţia publică privind vînzarea bunurilor sechestrate ce aparţin debitorului Cernogal Tudor Grigore a.n.11.03.1955 c/p 0971904561532 domiciliat r.Sângerei s.Grigorăuca şi anume :

Teren pentru construcţie nr.cadastral 7429309.274 cu S=0,10 ha şi construcţie Casă de locuit individuală nr.cadastral 7429309.274.01 cu S= 129,20 m2 amplasate com.Grigorăuca s. Grigorăuca – la preţul 144 000 lei.

Doritorii de a participa la licitaţie sînt obligaţi să prezinte următoarele documente:
1. Cerere de participare la licitaţie cu indicarea preţului propus pentru bunul scos la licitaţie.
2. Copia documentului de plată care confirmă achitarea acontului în mărime de 5% din preţul iniţial de vînzare a bunului la contul curent al executorului judecătoresc – Nicolae Drucioc cont iban MD77ML000000000022391392, c/f 33430810 BC „Moldindconbank” SA fil.Sîngerei cod bancar MOLDMD2X339.
3. Confirmarea de achitare a taxei de participare la licitaţie (cu eliberarea biletului de participant) – 3 unităţi convenţionale.
Termenul de depunerea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor se încheie la 26.05.2020.
4. Licitaţia se va petrece în Biroul executorului judecătoresc Drucioc Nicolae care se află la adresa or.Sîngerei str.Independenţei,94 “A” pentru data de 27.05.2020 ora 10.00.
5. Doritorii de a se familiarize prealabil cu bunurile expuse la licitaţie şi cu procedura de vînzare pot contacta executorul judecătoresc la telefon 0(262) 2-69-80 mob.068401123.
Nicolae Drucioc, executor judecătoresc

Primăria comunei Copăceni, raionul Sângerei anunță pentru data de 10 iunie 2020, ora 10.00, în incinta primăriei, desfășurarea licitației de: arendă a terenului aferent cu mod de folosință pentru construcții, prioritate publică din domeniul privat al comunei Copăceni cu numărul cadastral 7429214, 521, suprafața de 1,6687 ha., preț inițial – 6897,83 lei; de vânzare-cumpărare a unui tractor MTZ -80, preț inițial 32 300 lei, tractor T-40, preț inițial 2900 lei.
Taxa de participare – 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice. Acontul -10% din suma estimată. Informații la tel. 0 262 30 325.
Vitalie Gojinevschi, primarul comunei Copăceni