DISTRIBUIȚI

Biroul executorului judecătoresc Drucioc Nicolae cu adresa or.Sângerei str.Independenţei 94 ”A” anunţă pentru data de 03.07.2020 ora 10:00 licitaţia publică privind vînzarea bunurilor sechestrate ce aparţin debitorului Braşovschi Ion Mihail (a.n. 05.04.1957, c/p: 0982102225179, cu domiciliul în r-l.Sângerei, or. Sângerei, str.Prieteniei 30) şi anume :

Teren agricol nr.cadastral 7401104.069 cu S=1,337 ha la prețul 42000 lei;
Teren agricol nr.cadastral 7401204.217 cu S= 0,0819 ha la prețul 6400 lei ;
Teren agricol nr.cadastral 7401402.168 cu S= 0,0887 ha la prețul 6400 lei.

Doritorii de a participa la licitaţie sînt obligaţi să prezinte următoarele documente:
1. Cerere de participare la licitaţie cu indicarea preţului propus pentru bunul scos la licitaţie.
2. Copia documentului de plată care confirmă achitarea acontului în mărime de 5% din preţul iniţial de vînzare a bunului la contul curent al executorului judecătoresc – Nicolae Drucioc cont iban MD77ML000000000022391392, c/f 33430810 BC „Moldindconbank” SA fil.Sîngerei cod bancar MOLDMD2X339.
3. Confirmarea de achitare a taxei de participare la licitaţie (cu eliberarea biletului de participant) – 3 unităţi convenţionale.
Termenul de depunerea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor se încheie la 02.07.2020.
4. Licitaţia se va petrece în Biroul executorului judecătoresc Drucioc Nicolae care se află la adresa or.Sîngerei str.Independenţei,94 “A” pentru data de 03.07.2020 ora 10.00.
5. Doritorii de a se familiarize prealabil cu bunurile expuse la licitaţie şi cu procedura de vînzare pot contacta executorul judecătoresc la telefon 0(262) 2-69-80 mob.068401123.
N.Drucioc, executor judecătoresc

Biroul executorului judecătoresc Drucioc Nicolae cu adresa or.Sîngerei str.Independenţei,94”A” anunţă pentru data de 01.07.2020 ora 10:00 licitaţia publică privind vînzarea bunurilor sechestrate ce aparţin debitorului Cernogal Tudor Grigore a.n.11.03.1955 c/p 0971904561532 domiciliat r.Sângerei s.Grigorăuca şi anume :

Teren pentru construcţie nr.cadastral 7429309.274 cu S=0,10 ha şi construcţie Casă de locuit individuală nr.cadastral 7429309.274.01 cu S= 129,20 m2 amplasate com.Grigorăuca s. Grigorăuca – la preţul 129 600 lei.

Doritorii de a participa la licitaţie sînt obligaţi să prezinte următoarele documente:
1. Cerere de participare la licitaţie cu indicarea preţului propus pentru bunul scos la licitaţie.
2. Copia documentului de plată care confirmă achitarea acontului în mărime de 5% din preţul iniţial de vînzare a bunului la contul curent al executorului judecătoresc – Nicolae Drucioc cont iban MD77ML000000000022391392, c/f 33430810 BC „Moldindconbank” SA fil.Sîngerei cod bancar MOLDMD2X339.
3. Confirmarea de achitare a taxei de participare la licitaţie (cu eliberarea biletului de participant) – 3 unităţi convenţionale.
Termenul de depunerea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor se încheie la 30.06.2020.
4. Licitaţia se va petrece în Biroul executorului judecătoresc Drucioc Nicolae care se află la adresa or.Sîngerei str.Independenţei,94 “A” pentru data de 01.07.2020 ora 10.00.
5. Doritorii de a se familiarize prealabil cu bunurile expuse la licitaţie şi cu procedura de vînzare pot contacta executorul judecătoresc la telefon 0(262) 2-69-80 mob.068401123.
N.Drucioc, executor judecătoresc