DISTRIBUIȚI

Inspectoratul de poliție Sângerei anunţă concurs
pentru adjudecarea serviciilor de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport în cadrul procesului contravențional.

Termenul contractului se stabilește pentru o perioadă de 5ani.

Procedura de selectare a ofertantului/agentului economic se va desfăşura prin licitație publică conform Codului civil al Republicii Moldova nr.1107/2002.

Documentaţia standard poate fi obţinută de la Inspectoratul de poliție Sângerei cu sediul în orașul Sângerei, str. Independenței 100 sau de la persoana de contact:
– Sadovei Alina, tel.: 068565215, e-mail.: alina.sadovei@igp.gov.md.

Cerințele față de ofertanți/agenții economici și datele care urmează a fi incluse în ofertă precum și criteriile de eligibilitate și evaluare a ofertelor sunt stabilite în documentația standard.
Ofertele elaborate în corespundere cu documentația standard vor fi depuse până la data de 27/11/2020, ora 10.00 la adresa juridică a Inspectoratului de poliție Sângerei.

Ofertele vor fi deschise la sediul Inspectoratului de poliție Sângerei, la data de 27/11/2020, ora: 10.00.

Rezultatele concursului vor fi anunţate în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de către Grupul de lucru pentru adjudecarea serviciilor de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravențiilor conform necesităților subdiviziunilor Poliției din subordinea Inspectoratului General al Poliției.