DISTRIBUIȚI

Executorul judecătoresc Mușet Marcet, orașul Sângerei strada Testemițeanu nr. 1 anunță licitația publică privind vânzarea bunurilor ce aparțin cu drept de proprietar lui Chira Octavian Vasile, c.p. 0972811222677, anul nașterii 30.06.1959, domiciliat în raionul Sângerei, satul Drăgănești, sechestrate prin procesul verbal de sechestru din 27.06.2013, conform documentului executoriu nr. 2-139/2008 din 16.05.2008 emis de judecătoria Sângerei și anume: bun imobil – nr. cadastral 7446102201, suprafața 0,8 ha, situat în extravilanul satului Drăgănești raionul Sângerei, la prețul inițial de 20 000 lei. Licitația se va desfășura pe data de 02.03.2020, ora 11.00, pe adresa: orașul Sângerei, strada N. Testemițianu 1, etajul 2.
Doritorii de a participa la licitație sunt obligați să achite taxa de participare la licitație în mărime de 60 lei și acontul în mărime de 5% din prețul bunului scos la licitație. Termenul–limită de depunere a cererii și a acontului este data de 28.02.2020, ora 14.00. Doritorii de a participa urmează să contacteze executorul judecătoresc Mușet Marcel la tel: 0 262 26977; 068401180
Executor judecătoresc, Mușet Marcel