DISTRIBUIȚI

Acum o săptămână satul Leușeni și-a serbat 412 ani de la cea mai recentă atestare documentară. A fost o serbare în stilul zilelor de azi – cu mai puțin fast dar cu mai mult suflet. Inițial s-a dorit ca Ziua Satului să se facă la aer liber dar ploaia de dimineață a dat peste cap toate planurile.

Astfel parte din concertul festiv la care au participat artiștii amatori din Leușeni și din satele vecine a avut loc pe scena căminului cultural iar când soarele au alungat norii în stradă au ieșit micii dansatori (grupa mare și grupa mică) pregătiți de maiestrul coreograf Valeriu Diacenco care au ținut în șah prezența. Eu l-a rându-mi mi-am zis să nu fac o fotografie a Zilei satului Leușeni (la care a participat și mic și mare) dar să descopăr localitatea care are valențe puternice în trecut dar și contemporanietate.


De la Constantin Movilă încoace…
Am veut cu tot înadinsul să dau citire actului de atestare a siliștei Leușeni dar nu l-am găsit pe cel din 1609, adică din timpul domnitorului Constantin Movilă. Culegerea ”Documente privitoare la târgul și ținutul Orheiului” alcătută de Aurel Sava indică un alt document de la 1 martie 1673 – un zapis în care Grăjdean, fiul lui Pleș de la Sămășcani vinde vameșului Chiriac Sturza a șaptea parte din moșia satului Sămășcani din ținutul Orheiului cu ” 25 lei bătuți și că ”la tocmala noastră au fosto căpitanol Ștefan di Crăsnășeni și Pavăl Ciocârlan di Văsăuani și Ursul din Leușeni și Gorgiță de acolo și Necola di acole și mulți oameni buni s”au întâmplat la tocmala noastră și am iscălit-o să-i fie de credință…”
Colecția de documente a mănăstirii Frumoasa a mai păstrat un al document curios – un zapis din 8 aprilie 1796 în care Zmfira, data lui Dumitru Sârbu vinde o vie nănașului ei Vasile Crăciun de la Leușeni o vie pentru care a dat 17 lei din ”cari bani am louat la mânile mele adică usprezece lei și au mai rămas să-mi dea șase lei, după tocmala ci am avut și dumnealui să aibă a stăpâni di aice și copii lui în veci…”

Continuarea citiți în n.36-37 din 10 septembrie 2021