DISTRIBUIȚI

A fost și va rămâne un glas de clopot. Curajoasă prin poezie, dar și prin mesajele expuse în primul Parlament al țării, când a luptat pentru Independența Republicii Moldova, pentru scrisul latin, pentru identitatea națională. Ea a știut a cere dreptate pentru neam și a obținut-o. LEONIDA LARI a pășit pe valuri, fără a se îneca.

Distinsa și regretata poetă, a fost una dintre cele mai vrednice fiice, curajoasă luptătoare pentru libertatea națională a românilor. S-a născut într-o familie de învățători din satul Bursuceni raionul Sângerei. De mică îi plăcea foarte mult să citească. Se evidenția printr-o minte ageră și mereu activă la manifestările culturale. Primele sale versuri le scrie la vârsta de 15 ani (1962), publicate în ziarul „ Tinerimea Moldovei”. După absolvirea Facultății de Filologie, Universitatea de Stat din Chișinău, în anul 1972 LEONIDA LARI se căsătorește cu actorul Mihai Iorga, în familia cărora s-au educat trei fiice: Romana, Cristina și Emanuela.
Debutează cu volumul de versuri Piața Diolei (1974). În anul 1980 vede lumina tiparului a doua carte a sa Marele vânt. Urmată de multe alte volume de poezii. LEONIDA Lari a dat dovadă de înaltă capacitate scriitoricească, fiind o personalitate cu cunoștințe multilaterale, aptă de a percepe nu numai fenomenele naturii, ci și năzuințele pur omenești.

Continuarea citiți în nr. 47 din 11 decembrie 2020