DISTRIBUIȚI

Prin rugăciunile Preacuratei Maicii lui Dumnezeu se ține lumea aceasta până astăzi. Mila Domnului, care coboară peste toată lumea, este numai prin mijlocirea Maicii lui Dumnezeu, Mama noastră cea din ceruri. Avem o mamă duhovnicească, ce mijlocește și pururea se roagă pentru toate popoarele de pe fața pământului, dar mai cu seamă pentru popoarele creștine.
În orice zi a vieții noastre avem nevoie de mijlocirea Maicii Domnului înaintea lui Dumnezeu, pentru noi, oamenii. Mijlocirea ei înseamnă, ajutor, iar ajutorul înseamnă har, energie a Duhului Sfânt, putere de creștere duhovnicească.
Nașterea Maicii Domnului, pe care o vom sărbători luni este o mare sărbătoare pentru noi toți, dar mai cu seamă pentru locuitorii satului Vrănești, care în această zi sărbătoresc Hramul Bisericii și al localității.
Să se reverse milele lui Dumnezeu, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, asupra Bisericii și localității noastre, precum și asupra întregului pământ, să dăruiască însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să-L slăvim pe Dumnezeu, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși să-i ocrotească de orice boală.
Să binecuvinteze, întărească și păzească, Domnul, cu harul Lui, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Să îndepărteze toată boala și suferința din popor și să ne învețe să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale LUI.
Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.
Să cerem din toată inima și în tot ceasul ajutorul rugăciunilor Preasfintei și Preacuratei Maicii și a lui Dumnezeu, iar grabnicul ei ajutor ne va aduce peste sufletele noastre mila ei și îndurarea Preaputernicului Dumnezeu.
Tuturor Vă doresc sănătate trainică, bunăstare, prosperare și Hram binecuvântat.
Marcel Dodu, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Vrănești