Ion Fedoruță, primarul comunei Cotiujenii Mici 29.05

 Ion Fedoruță, primarul comunei Cotiujenii Mici 29.05

35
DISTRIBUIȚI

Vă adresăm sincere felicitări cu ocazia zilei de naștere și Vă dorim urcușuri strălucite în viitor în viața  de familiei și în viața primăriei. Vă m  de susținerea  și sprijinul  echipei primăriei  și a Consiliului local în proiectele  le  inițiați și le dezvoltați pentru binele și prosperarea comunității a. Oamenii au multe așteptări ,dar și multă încredere în cel care sunteți, om de valoare și de primă mărime. Știți bine ce aveți a face, trăim aceste moment  și noi cu toții, de aceea ne rugăm   de împliniri frumoase și de sănătate. La tinerețea și  priceperea, chibzuința de ales gospodar pe care le dețineți suntem încrezători  în prosperarea și modernizarea vieții fiecărui cetățean

 La mulți ani, bun primar și familist!